Vandaag bereikte ons het bericht dat onze wethouder, René Zoetemelk, om persoonlijke redenen zijn ontslag heeft ingediend. De fractie en het bestuur van de CDA vinden dit bijzonder jammer maar respecteren dit en hebben begrip voor de door Wethouder Zoetemelk gemaakte keuze.
René heeft zich ruim 12 ½ jaar met veel energie ingezet voor de gemeenteraad, gemeente Voorschoten en alle inwoners.  In zijn ontslagbrief geeft René aan dat de eisen welk het wethouderschap aan hem stelde te veel bleken te zijn. In de afgelopen maanden ervoer hij dat het wethouderschap, naast uitdagingen en vele mooie momenten, een te grote wissel trok op zijn persoonlijk leven en gezondheid.

Namens fractie en bestuur willen wij, Patricia Kortekaas – fractievoorzitter en Willem Snoeker – afdelingsvoorzitter, René bedanken voor zijn inzet voor onze gemeenschap en het CDA over een lange reeks van jaren.
Back To Top