Burgermeester Stemerdink is deze week met een verbeterd voorstel gekomen voor het aanpakken van het  fenomeen ondermijning.  Door het aanstellen van een ambtelijk regisseur wil de burgermeester dit probleem bij de wortel aanpakken. Het voorstel draagt direct bij aan het veiliger maken van ons dorp. De PvdA vindt dat de Raad zo spoedig mogelijk met dit voorstel moet instemmen. Er is sprake van jaren achterstallig onderhoud!

De PvdA is bezorgd over de gemeentelijke aanpak van ondermijning in de afgelopen jaren. Sinds het instellen van een lokale beleidsverordening in 2016, heeft de gemeente geen thuis gegeven. De voordeur om ondermijning tegen te houden heeft daarmee jarenlang open gestaan. Het is bijna niet voor te stellen dat het huidige en vorige college deze aanpak heeft laten lopen.

Veiligheid is een voorwaarde voor een leefbare samenleving. Het is de basis voor de toekomst en noodzakelijk voor economische ontwikkeling.. Criminelen maken voor hun illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en diensten. Zichtbaar en onzichtbaar. Ondermijning zorgt ervoor dat onder- en bovenwereld met elkaar verweven raken, woonwijken onveilig worden door drugslabs en brandgevaarlijke hennepkwekerijen, jongeren worden benaderd en ingezet als drugskoerier en last but not least, het kan het openbaar bestuur van Voorschoten aantasten. Het is van groot belang te investeren in de aanpak van ondermijning, door de (onzichtbare) criminaliteit te bestrijden en uit de anonimiteit te halen. Daarbij moet nauw worden samengewerkt met de politie, en dienen signalen van bewoners en ondernemers serieus te worden genomen.

PvdA lijsttrekker Arnold Posthuma: ‘ Voorschoten heeft jarenlang dit probleem niet onder ogen willen zien. Het is naïef om te denken dat ondermijning niet in Voorschoten voorkomt. Zie de recente drugsvangst van 150 miljoen euro in de Dobbewijk. Het is zaak dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en een ambtelijk regisseur ondermijning aanstelt. Deze medewerker krijgt toegang de juiste informatie, kan bewoners en ondernemers bij staan met raad en daad, fungeert als informatieknooppunt en kan tevens de juiste juridische toetsen uitvoeren. Hierdoor kunnen we ons dorp beter tegen ondermijning beschermen.’

 
Back To Top