Eindelijk maakt het College van B&W Voorschoten nu werk van haar eigen ondermijning verordening uit 2016 (?!?). Dit College en het vorige College, hebben structureel geen aandacht besteed aan dit fenomeen. Waar in een eerde Cie- vergadering in december 2021 de meeste partijen in de Raad van Voorschoten sceptisch waren over dit voorstel, gingen alle partijen nu schoorvoetend akkoord.

Voor PvdA is dat een grote opluchting. Met de aanstelling van de regisseur ondermijning kan een begin worden gemaakt van het bestrijden van ondermijning in ons dorp. Voorschoten is sinds 2016 het enige dorp in de regio die geen regisseur ondermijning heeft aangesteld. Dat betekent dat de deur van Voorschoten lange tijd wagenwijd open heeft gestaan. Een zeer onwenselijke situatie. Het wordt nog erger als je de beantwoording van de recente raadsvragen leest: De PvdA vroeg het College bij de recente vastgoedgoed transacties uit 2017-2021 waar de gemeente Voorschoten zelf bij betrokken is geweest, of ze kon na gaan of er een ondermijningstoets was uitgevoerd. Het ontluisterden antwoord van het College was -Nee-! De gemeente blijkt niet in staat om te zeggen of er überhaupt een toets is uitgevoerd. Ze weten het gewoon niet!

Waarom is nu een probleem? Veiligheid is een voorwaarde voor  leefbaar Voorschoten. Het is de basis voor onze toekomst en noodzakelijk voor economische ontwikkeling van ons dorp.. Criminelen maken voor hun illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en diensten. Zichtbaar en onzichtbaar. Ondermijning zorgt ervoor dat onder- en bovenwereld met elkaar verweven raken, onze woonwijken onveilig worden door drugslabs en brandgevaarlijke hennepkwekerijen, onze jongeren mogelijk worden benaderd en ingezet als drugskoerier en last but not least, het kan het openbaar bestuur van Voorschoten aantasten. Het is van groot belang te investeren in de aanpak van ondermijning, door de (onzichtbare) criminaliteit te bestrijden en uit de anonimiteit te halen. Daarbij moet nauw worden samengewerkt met de politie, en dienen signalen van bewoners en ondernemers serieus te worden genomen.

PvdA lijsttrekker Arnold Posthuma: ‘Voor de PvdA was de aanstelling van de regisseur nog niet voldoende. We hebben voor mekaar gekregen dat burgermeester Stemerdink een belangrijke toezegging heeft gedaan. Namelijk dat de lokale verordening op het gebied van ondermijning wordt aangepast. Het betekent dat voor vastgoedtransacties van boven de 500.000 euro waar de gemeente Voorschoten bij betrokken is, een verplichte ondermijningstoets komt. Deze optie was in de oude regeling slechts optioneel. Hiermee kunnen we als gemeente een actieve bijdragen te leveren aan het tegen gaan van het witwassen van potentiële crimineel verworven gelden.’

 
Back To Top