Over de verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis schreef de Voorschotense Krant op 12 februari dat de wethouder een te moeilijke opdracht heeft meegekregen. Ad de Graaf (fractievoorzitter PvdA) vraagt zich af wat er nu zo moeilijk was aan de opdracht.   

Het verhaal begint enkele jaren geleden. B&W en een meerderheid van de raad willen het Ambachts- en Baljuwhuis verkopen. Onderhandeld wordt  met de eigenaar van restaurant Floris V die het pand huurt. De gemeenteraad gaat niet akkoord met het voorstel omdat er geen openbare aanbesteding is.

In de tweede ronde vindt wel een openbare aanbesteding plaats. Een deskundigencommissie beoordeelt biedingen en vindt die van Bayer de beste. B&W neemt dit over en in september 2021 tekent Bayer een voorlopige koopovereenkomst. Op 7 oktober 2021 gaat de meerderheid van de gemeenteraad ook akkoord in de veronderstelling dat de verkoop plaatsvindt op grond van de bieding van Bayer.  

Proces afgerond en de wethouder moet ervoor zorgen dat de afspraken worden uitgevoerd.  Een te moeilijke opdracht? Waarom eigenlijk? Als beoogd koper zich niet aan de afspraken houdt, een andere verkoopconstructie voorstelt of de koop niet kan financieren, dan stel je dat vast en dan gaat de deal niet door. Maar je moet zelf de spelregels natuurlijk niet veranderen.

Op 4 februari 2022 schrijft B&W dat de koper in september 2021 heeft gezegd dat hij een andere verkoopconstuctie wil. Voorschoten wilde hier niet in meegaan, maar de wethouder zou op 23 september 2021 hebben toegezegd dat zij ‘na de raadsvergadering en nadat alle commotie (persaandacht) was afgelopen …wil kijken naar de mogelijkheden van een gezamenlijke koop van Boris Bayer Beheer en de vader van de aandeelhouder van Boris Bayer Beheer’. De gemeenteraad is hierover niet geïnformeerd.

Op 10 februari 2022 geeft de wethouder een andere lezing. Zij zou hebben gezegd: “We kunnen overal over praten maar we gaan eerst deze procedure – dus tot het koopproces helemaal rond is – aflopen”. Twee lezingen vanuit B&W, dat kan natuurlijk niet. Maar hoe dan ook, in de notitie van 4 februari 2022 lezen we dat door dit soort toezeggingen de spelregels veranderen en Voorschoten op  ‘verboden’ wijze handelt.

Ad de Graaf: “Er zijn vanuit B&W twee versies over de toezegging van de wethouder. In beide gevallen heeft de gemeente de regels veranderd. Het risico dreigt van een schadeclaim door Bayer in plaats van een mogelijke claim vanuit de gemeente tegen een projectontwikkelaar die zijn financiering niet rond krijgt. Volgens de PvdA was de opdracht niet zo moeilijk, maar was de uitvoering amateuristisch.”

Op 17 februari 2022 praat de gemeenteraad hier verder over.

 
Back To Top