In de meivakantie nam PvdA Voorschoten met een etentje afscheid van commissieraadslid Marjolijn Eshuis. Eerder bedankte burgemeester Nadine Stemerdink Marjolijn al voor haar inzet de afgelopen jaren: ‘Samen met fractievoorzitter Ad de Graaf liet ze zien hoe je met één zetel in de raad meer kan zijn’, aldus de burgemeester. Nu was het de beurt aan de PvdA-afdeling om haar te bedanken voor het vele politieke werk in de raad en daarbuiten.

De afgelopen acht jaar heeft Marjolijn zich met hart en ziel ingezet voor een sociaal & groen Voorschoten. De eerste raadsperiode met de focus op de decentralisaties van werk, zorg en jeugd van het Rijk naar de gemeente, onderwerpen op de agenda van de commissie Mens & Samenleving. De afgelopen vier jaar lag haar focus op de energietransitie, de voorbereiding van woningbouwprojecten en de Omgevingswet, belangrijke onderwerpen op de agenda van de commissie Wonen, Ruimtelijke ordening & Groen. Daarnaast speelden lokale issues, waaronder de multifunctionele accommodatie.

Marjolijn zat inhoudelijk goed in de dossiers en was sterk in het proces. Ze vroeg aandacht voor het aan het begin van trajecten met organisaties en inwoners spreken over hun ideeën, om tot optimale en breed gedragen besluiten te komen. Ze stimuleerde goede besluitvormingstrajecten met aandacht voor het belang van alle spelers, ook de kleinere. Marjolijn sprak graag met inwoners en was goed in staat te acteren in de politieke arena. Haar stijl is die van harmonie, overleg en samenwerking. Daarvoor onderhield ze goede relaties zowel in de politiek als in het maatschappelijke veld.

Terugblikkend laat Marjolijn weten “het politieke werk heeft mijn blikveld enorm verrijkt. Er speelde de afgelopen jaren veel. Ik herinner me agenda’s met tientallen documenten toen ik startte ten tijde van de decentralisaties in het sociale domein. Dat was ook wel eens veel naast mijn werk. Maar ik heb het altijd met plezier gedaan. Ik denk graag mee over maatschappelijke vraagstukken en daarvoor zat ik in de politiek goed. Ik vond het ook belangrijk om naar meerderheden te zoeken, en ben blij dat de moties en amendementen die ik indiende aangenomen zijn. Ik heb het wel jammer gevonden dat er in de vergaderingen nauwelijks tijd is om goed met elkaar van gedachten te wisselen, dat vind ik iets waar wat mee gedaan zou mogen worden. Ik wil iedereen waarmee ik de afgelopen jaren samenwerkte hartelijk bedanken en blijf de ontwikkelingen volgen”.

We bedanken Marjolijn voor haar bijdrage aan de sociale, inclusieve en groene agenda!

 
Back To Top