Vanmiddag reikte burgemeester Nadine Stemerdink een Koninklijke Onderscheiding uit aan Prof. Mr. Dr. Paul Vlas. De heer Vlas is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

De heer Vlas ontvangt deze Koninklijke Onderscheiding voor zijn zeer indrukwekkende en  belangrijke verdiensten op het gebied van het privaatrecht, de wetenschap en het onderwijs.

In 1987 werd hij door de Vrije Universiteit Amsterdam tot hoogleraar Internationaal Privaatrecht en Rechtsvergelijking benoemd. Van 1999 tot 2005 trad hij bovendien op als decaan van de faculteit der Rechtsgeleerdheid, was lid van het Rectorium en nam de functie van secretaris van het College van Decanen voor zijn rekening.

Vele studenten maakte hij vertrouwd met zijn vakgebied. Men heeft hem leren kennen als een betrokken, bevlogen, consciëntieus en gezaghebbend specialist. Als een eminentie die veeleisend is, maar tegelijkertijd zijn kennis steevast op een uiterst inspirerende wijze en met zichtbaar genoegen deelt. De waardering die hij hiermee verwierf, kwam in 2010 tot uitdrukking in zijn benoeming tot Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Het hoogleraarschap besloot hij aan te houden en daardoor zijn mooie en waardevolle wisselwerkingen ontstaan. Zo wisten de studenten zich altijd verzekerd van hoogstaand onderricht door een man van, zoals dat heet, ‘de praktijk’. En bij de Hoge Raad plukte hij ongetwijfeld de vruchten van zijn jarenlange ervaring in het onderwijs. Deze ervaring is van pas gekomen bij de vertaling van complexe vraagstukken naar betogen die helder en toegankelijk zijn geformuleerd. In tal van grote, belangwekkende en zeer complexe zaken schreef hij inmiddels conclusies. O.a. een kwestie tussen de Russische Federatie en grootaandeelhouders van de Yukos Oil Company, het vraagstuk rond de aansprakelijkheid van de Nederlandse staat voor de gruwelijke gevolgen van de Val van Srebrenica in 1995 en zeer recent een zogenaamde X-registratie, namelijk een verzoek van een non-binaire persoon tot toewijzing een genderneutrale registratie in de registers van de burgerlijke stand.

Meer dan 400 wetenschappelijk artikelen staan op naam van de heer Vlas. Zijn inzet voor het gerenommeerde Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, het WPNR, moet daarom worden genoemd. Hij is sinds 2001 lid van de redactie, in vanaf 2014 voorzitter.

Veel eerder, namelijk al in 1990, besloot hij ook de Netherlands International Law Review van het T.M.C. Asser Instituut de helpende hand toe te steken. Dit tijdschrift waarvan hij al dertig jaar de hoofdredacteur is, vindt zijn weg naar juristen in alle delen van de wereld. En vanaf 2011 is hij redacteur en vanaf 2020 hoofdredacteur van Nederlandse Jurisprudentie. Dit publiceert de uitspraken van de Hoge Raad, al of niet voorzien voor annotaties.

Daarnaast zijn er veel lidmaatschappen van diverse staatscommissies waar de heer Vlas deel van uit maakt. Een daarvan is de Commissie van Advies in zaken van de nationaliteit en de burgerlijke stand, een commissie die zich buigt over bijvoorbeeld het vreemdelingen-, naam- en nationaliteitsrecht.

Bijna dertig jaar geleden trad hij ook toe tot de Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht waar hij in 2011 voorzitter werd en onder meer komt zijn zeer actieve rol bij de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht hieruit voort. Bij dit in 1893 opgerichte instituut dat in het Vredespaleis zetelt, zijn meer dan honderdvijftig landen aangesloten en de heer Vlas treedt op als voorzitter van de Nederlandse delegatie, behoort tot de adviseurs van de Nederlandse regering en de beide Kamers der Staten-Generaal, praat mee in werkgroepen en leidde als president de 22ste Diplomatieke Conferentie in 2019. Mede door zijn inzet is deze Haagse Conferentie ook na ruim128 jaar nog een bloeiende organisatie.

 
Back To Top