Op 24 juli 2022 was het na corona eindelijk weer mogelijk om een Vrijwilligersfeest van de Zonnebloem Voorschoten te organiseren in Buurthuis De Boschbloem.

Tijdens dit feest werd afscheid genomen van Voorzitter Rob van Gelder. Rob is ruim 14 jaar een zeer gewaardeerd voorzitter geweest van de Zonnebloem Voorschoten en vond nu de tijd gekomen om de voorzittershamer over te dragen. Deze werd vol overtuiging aangenomen door de nieuwe Voorzitter Bert Dedden. Bert heeft veel ervaring opgedaan in het vrijwilligerswerk, onder andere voor de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers en het Rode Kruis Voorschoten. Rob ontving uit de handen van Bert een Zonnebloem beeldje met de boodschap Blijk van Waardering.

Daarna hield Rob als afscheid een mooie speech waarin hij de vrijwilligers bedankte voor hun inzet en de fijne samenwerking gedurende de afgelopen 14 jaar. Als tastbaar blijk van waardering ontving iedere vrijwilliger van hem een mooi cadeau waarmee de zonnebloem tot volle bloei kan worden gebracht.

 
Back To Top