De prijzen stijgen enorm, de inflatie cirkelt rond de 10% en energieprijzen rijzen de pan uit. De  koopkracht daalt met zo’n 7% en het aantal mensen dat in armoede leeft neemt toe. De PvdA, GroenLinks, SP en D66 in Voorschoten willen dat de gemeente nog dit jaar met plannen komt om inwoners die hier het meest mee te maken hebben te ondersteunen.

Eén op de veertien huishoudens in Voorschoten is financieel kwetsbaar. Dit zijn al wat oudere cijfers en het aantal dit jaar zal alleen maar groter worden. Wat dat voor hen betekent kunnen we elke dag op sociale media, in kranten of de tv horen, lezen en zien. In de allereerste plaats zijn ons Kabinet en de Tweede Kamer aan zet. Daar zal de politieke discussie over een verhoging van het minimumloon moeten plaatsvinden. Daar moet blijken of de politieke wil bestaat om in te grijpen in om de almaar stijgende energieprijzen in toom te houden. Daar moet worden gesproken over de compensatie voor de lagere inkomensgroepen.

De rol van gemeentes is begrensd, maar het is te makkelijk om het hierbij te laten. PvdA, GroenLinks, SP en D66 vinden dat moet worden nagegaan welke andere mogelijkheden er zijn voor de gemeente Voorschoten. Welke extra mogelijkheden zijn er bij de verlening van de bijzondere bijstand? Bieden de recente ontwikkelingen van de energiekosten een extra aanleiding om grens van 120% van het minimumloon te verhogen naar 130%? Hoeveel extra geld willen we beschikbaar stellen voor kinderen uit gezinnen met een smalle beurs; die ook een fiets nodig hebben om naar school te gaan, of een computer moeten hebben om huiswerk te maken. Die ook moeten kunnen opgaan voor hun zwemdiploma, en lid kunnen worden van een (sport)vereniging om hun talenten te ontwikkelen.  

De rijksoverheid is als eerste aan zet, maar de gemeente Voorschoten kan niet afzijdig blijven. Daarom hebben wij het college gevraagd om dit najaar met een plan te komen waarin staat welke extra steunmaatregelen er zullen komen.  Wij wachten de beantwoording van de vragen met groot ongeduld af!

 
Back To Top