Basisschool De Vink heeft op donderdag 8 september het nieuwe schooljaar op een bijzondere manier geopend. De traditionele informatie-avond vervingen zij door een goedbezochte informatiemarkt voor ouders en verzorgers, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes en andere geïnteresseerden. Alle facetten van de school kwamen op originele wijze naar voren.

De medewerkers van De Vink vinden het belangrijk dat ouders en verzorgers goed op de hoogte zijn van het onderwijs, de groepen en andere belangrijke zaken op school. Het doel van de markt was ‘laat je verrassen en informeren’. Naast het presenteren van de school en het overbrengen van informatie was de markt een goed moment voor ouders en verzorgers om op informele wijze kennis te maken met de leerkrachten en elkaar.

Open klasdeuren

Uiteraard hadden de meesters en juffen de deuren van hun klassen opengezet. Enthousiast vertelden zij over de doelen van het schooljaar, wat de kinderen allemaal gaan leren en natuurlijk ook welke leuke activiteiten er op de planning staan. De kinderen maakten tevens van de mogelijkheid gebruik om vol trots hun klas en plekje te laten zien.

In de aula stonden kraampjes opgesteld met informatie over schoolbrede activiteiten en initiatieven zoals de plusklas, de TSO (Boter Kaas en Overblijf) en de Vlindergroep. Ook was de IB’er aanwezig om te vertellen op welke manieren kinderen extra ondersteuning kunnen krijgen. De markt in de aula was bovendien een ideale gelegenheid voor een ontmoeting met de onderwijsassistenten, de vakdocent gym, de MR en de OR.

Vliegende start

De opkomst was bijzonder goed. Waar de traditionele informatie-avond vaak één ouder per kind trok, grepen voor de informatiemarkt ook vele opa’s en oma’s, broertjes en zusjes en oud-leerlingen de gelegenheid aan om De Vink te bezoeken. Zij kregen een verrassend inkijkje in de school. De gezellige en informatieve middag betekende een vliegende start van een nieuw fijn schooljaar.
 
Back To Top