Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad deze week voorgesteld met een nieuw inhoudelijk plan te komen over de toekomst van de bibliotheek aan de Wijngaardelaan. Ook wordt opnieuw bekeken hoe de overige culturele organisaties een plek kunnen krijgen in het centrum van Voorschoten. Dit voorstel volgt op de extra verdiepingsslag in de verwachte kosten en verantwoordelijkheden van de Bibliotheek+, die in de afgelopen maanden in samenwerking met de betrokken partners is gemaakt. Het college concludeert dat de kosten hoog zijn en dat er ook veel risico’s en onzekerheden spelen waarvan de omvang nog niet concreet is.

 

Het college meent dat het huidige plan niet de juiste balans van kosten, risico’s en maatschappelijke baten in zich heeft. Het voorstel aan de gemeenteraad is daarom niet verder te gaan met het huidige plan Bibliotheek+. In het tweede kwartaal van 2023 volgt een alternatief plan om de overige culturele functies onder te brengen, waardoor cultuur in de breedte beter in de samenleving verankerd wordt. De gemeente blijft hierover in gesprek met verschillende stakeholders zoals de bibliotheek, het filmtheater en de gebruikers van het cultureel centrum.

 

Wethouder Paul de Bruijn (Vastgoed): “Er is heel veel tijd gestoken in de planvorming van de Bibliotheek+, alle waardering daarvoor. Het is ook zeker geen slecht plan. Echter wanneer jaarlijkse lasten tot bijna een miljoen oplopen, met veel openstaande risico’s voor de gemeente, is het nu beter een pas op de plaats te maken en zo snel mogelijk met een voorstel te komen dat beter aansluit bij de huidige maatschappelijke wensen, waarbij andere voorzieningen niet op de tocht komen te staan. Uiteraard begrijpen we dat dit ook teleurstelling bij sommige partijen zal oproepen, maar er komt uiteindelijk een plan waarbij de toekomst van de culturele sector beter wordt verankerd in de samenleving en deze daarmee klaar wordt gestoomd voor de toekomst.”

 

Vervolgproces

Het collegevoorstel is deze week aan de gemeenteraad aangeboden. De verantwoordelijke wethouders overleggen in november opnieuw met de betrokken organisaties in de stuurgroep Multifunctionele Accommodatie Voorschoten (MFA). De commissie Burger & Bestuur bespreekt het voorstel op 1 december, in de raadsvergadering van 8 december volgt dan definitieve besluitvorming.

 

Continuïteit

De culturele organisaties zetten hun activiteiten voort op de huidige locaties tot aan de definitieve besluitvorming in de gemeenteraad in 2023. Dit betekent dat de bibliotheek op haar plek blijft, en dat gebruikers van het cultureel centrum deze kunnen blijven bezoeken tot er een goed alternatief is.

 
Back To Top