Buurthuis en activiteitencentrum De Boschbloem doet mee aan de Rabo ClubSupport actie!


Iedereen verdient een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Dat is goed voor de vereniging en de buurt. Draagt u de Boschbloem een warm hart toe en heeft u bij de Rabobank een particuliere bankrekening, breng dan uw stem op ons uit vóór 27 september. We hopen dat u net als vorig jaar weer op ons wilt stemmen en wij de toegankelijkheid van het gebouw voor mindervaliden kunnen verbeteren.

Iedereen die een  particuliere bankrekening  heeft bij de Rabobank en lid is in de Regio Den Haag kan 5 stemmen uitbrengen, te verdelen over minimaal 3 en maximaal 5 doelen. Buurthuis De Boschbloem heeft zich ingeschreven voor een financiële ondersteuning. Het bedrag dat de Boschbloem krijgt is afhankelijk van het aantal stemmen dat op de vereniging wordt uitgebracht. De Boschbloem heeft drie zalen voor alle activiteiten, als bijvoorbeeld Blij Fit: bewegen voor ouderen, Zumba, salsa, linedance, taallessen, bridge, klaverjas, tekenen, quilten, goudborduren, naailes, yoga of schaken. De vereniging biedt zo een belangrijke bijdrage op sociaal-cultureel terrein en de samenleving. Grote groepen, waaronder ook mindervaliden, maken graag gebruik van de zalen en activiteiten. Ruim zestig vrijwilligers zetten zich hier geheel belangeloos voor in.

Het buurthuis wil het gebouw nóg toegankelijker maken voor bezoekers die mindervaliden zijn. Dit door een hellingbaan bij de nooduitgangen te plaatsen, die het aanzienlijke hoogteverschil van 20 cm overbrugd voor de activiteitendeelnemers en bezoekers die slecht ter been zijn of met een rollator c.q. scootmobiel het buurthuis bezoeken. Tevens willen we de nooduitgangen voorzien van een knop om de deuren automatisch te openen.

Breng u stem uit in de Rabo App of online op www.rabobank.nl/clubsupport . U vindt ons bij: Regio Den Haag, categorie samenleving, De Boschbloem.

U kunt stemmen  van 5 tot 27 september 2022. In oktober volgt de finale en de donatie uitreiking.  Volg hiervoor de webpagina van de Rabobank Regio Den Haag. U begrijpt hoe meer stemmen de Boschbloem krijgt des te meer financiële ondersteuning door de Rabobank! We hopen dat u, net als vorig jaar uw stem op ons uitbrengt.

Bij voorbaat hartelijk dank voor u stem.

 
Back To Top