Het management van Zwembad Het Wedde is blij en trots om te mogen laten weten dat zwembad Het Wedde het Keurmerk Veilig en Schoon, ondanks de uitdagingen van het afgelopen jaar, heeft weten te behouden.

Keurmerk Veilig & Schoon

Alle zwembaden in Nederland dienen te voldoen aan gestelde wet- en regelgeving. De consument stelt steeds hogere eisen aan de service en voorzieningen die zwembaden te bieden hebben. Met het Keurmerk Veilig & Schoon geeft de zwembadbranche gehoor aan wensen en eisen die allereerst klanten, maar ook eigenaren, zwembadmanagement en overheden stellen aan zwembaden. Het realiseren van structurele kwaliteitsverbetering op deze wijze onderscheidt zwembaden. Het Keurmerk Veilig & Schoon, uitgegeven door Stichting Zwembadkeur, leidt tot versterking van de belangrijke maatschappelijke functie van zwembaden en ook tot betere bedrijfsresultaten. Het Keurmerk is een, door de zwembadbranche ingestelde, regeling met het wettelijk kader als basis en daarboven op een aantal extra kwaliteitseisen.

Het Keurmerk Veilig & Schoon betekent een kwaliteitsslag en speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van het imago van zwembaden. Het keurmerk omvat verschillende wettelijke kaders die voor zwembaden van toepassing kunnen zijn. Naast de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) zijn dit bijvoorbeeld:

  • Waterleidingwetgeving en Legionella preventie;
  • ARBO;
  • Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP);
  • Wet Milieubeheer;
  • Gebruiksvergunning;
  • Besluit Attractie- en Speeltoestellen.

Verder worden richtlijnen gegeven voor concrete invulling van wetgeving en branchevereisten. Met het behalen van het Keurmerk Veilig & Schoon toont het management van het zwembad aan dat bedrijfsprocessen ten aanzien van hygiëne en veiligheid goed zijn geregeld en worden uitgevoerd door de medewerkers.

Steekproef audit

Na een intensieve interne audit voor het Keurmerk Veilig & Schoon is op basis van de bevindingen een positief advies afgegeven aan de Stichting Zwembadkeur. Zwembad Het Wedde ziet daarom het Keurmerk Veilig en Schoon weer met een jaar verlengd worden. Zo weten men zeker dat de bezoekers in een schone, nette en veilige omgeving worden ontvangen die voldoet aan alle eisen. Uiteraard hopen de medewerkers van Het Wedde dat je dit binnenkort zelf komt ervaren!

 
Back To Top