Voorschoten - De D66-afdelingen Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten organiseren maandag 11 december een openbaar debat over regionale samenwerking. De lijsttrekkers van deze afdelingen gaan samen met de lijsttrekkers van Den Haag en Leiden in debat welke vorm de bestuurlijke samenwerking de komende jaren moet krijgen. Vanuit de landelijke politiek zal Tweede Kamerlid Joost Sneller zijn visie geven op regionale samenwerking.

 

Vooral in Voorschoten en Wassenaar is dit een actueel onderwerp. Er wordt gesproken over een fusie tussen beide dorpen, of wellicht met Leidschendam-Voorburg er bij. Of gaan ze toch op in grote buurgemeenten als Leiden en Den Haag? En waarom eigenlijk fuseren als er ook andere vormen van versterkte samenwerking mogelijk zijn, waarbij elke gemeente zelfstandig kan voortbestaan? “De toekomst van onze dorpen gaat ons allemaal aan. Daarom organiseren wij deze avond, zodat we de discussie binnen de partij hierover open en transparant kunnen voeren. Leren van elkaar doe je door te praten met elkaar", aldus Adriaan Andringa, lijsttrekker van D66 Voorschoten.

Het debat is openbaar en begint om 20.00 uur in het Bondsgebouw op de Leidseweg 100 in Voorschoten.

Programma
19.30 - 20.00: Inloop
20.00 - 20.10: Inleidend woord afdelingsvoorzitter D66 Voorschoten
20.10 - 20.30: Fractievoorzitter statenfractie D66 Zuid-Holland Ria Oosterop over regionale samenwerking in provinciaal perspectief
20.30 - 21.30: Paneldiscussie tussen lijsttrekkers Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar, Den Haag en Leiden
21.30 - 21.45: D66 Tweede Kamerlid Joost Sneller over regionale samenwerking in landelijk perspectief
21.45 - 22.30: Afsluitende borrel

Back To Top