Vanwege de tijdelijke gedeeltelijke afsluiting van de Bachlaan door rioolwerkzaamheden, is de hoeveelheid verkeer op de Mozartlaan toegenomen. Auto’s staan hierdoor regelmatig stil op de kruising Leidseweg – Mozartlaan en dat wekt irritatie op. ‘Die kan naar onze mening heel eenvoudig worden’ verzacht, aldus D66-raadslid Jolien Schroot.

Automobilisten die vanuit Adegeest richting de A4 rijden, moeten regelmatig onnodig wachten omdat stilstaande auto’s op het kruispunt Leidseweg-Mozartlaan de doorgang blokkeren. Deze stoppen vlak voor het voetgangersverkeerslicht en staan daardoor midden op het kruispunt stil.

D66 heeft het college schriftelijke gevraagd of het mogelijk is om chauffeurs erop te attenderen om niet stil te staan op de kruising. ‘Onze financiële middelen zijn beperkt. Een markering op de weg ter hoogte van het kruispunt, zoals een kruis of stopstreep, kost weinig en lost volgens mij dit probleempje snel en slim op.’ zegt Schroot. ‘Ook voor de nabije toekomst is deze ingreep waardevol. Door de werkzaamheden aan de Leidseweg Noord en Beresteyn zal de druk op dit knooppunt verder toenemen.’

 
Back To Top