In Voorschoten is energiebesparing de belangrijkste bijdrage aan de uitvoering van het klimaatakkoord. D66 vraagt het college dan ook om heldere prestatiedoelen af te gaan spreken met de OmgevingsDienst Holland West (ODHW) om dat verbruik te verminderen.

‘Iedere mogelijkheid om ons energieverbruik te verlagen moeten we aangrijpen’ aldus raadslid Jolien Schroot. ‘Voorschoten heeft op haar grondgebied nauwelijks ruimte voor een windmolen of een zonneweide. Onze Voorschotense bijdrage bestaat voornamelijk uit het verlagen van ons energieverbruik zowel door bedrijven, particulieren als instellingen. We maken allemaal deel uit van de oplossing van de klimaatopgaven dus laten we daar dan ook naar handelen.’

Toezicht en handhaving op de wettelijke energiebesparingsverplichting voor bedrijven voert de ODHW uit. Dat doet ze voor meerdere gemeenten in onze regio om slagvaardig te zijn. De ODHW moet heldere opdrachten krijgen vanuit die gemeenten. In de zienswijzen op de begroting voor 2021 van de ODHW, die aan de Raad zijn voorgelegd, wijdt ons Voorschotense college geen woord aan aandacht voor energiebesparing. Terwijl er een rapport van onze rekenkamer commissie op tafel ligt waaruit blijkt dat er nog veel energiebesparing mogelijk is. ‘Dat is een gemiste kans’ aldus Schroot en zij roept het college dan ook op om een opmerking over energiebesparing te maken in de zienswijze.

 
Back To Top