De GroenLinks fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de afhandeling van de beloofde groenstrook bij de Donkwoning, de monumentale boerderij achter het bedrijventerrein Dobbewijk.

Er is volgens de fractie bitter weinig terecht gekomen van de belofte uit 2012 om het rijksmonument zorgvuldig in te passen bij de aanleg van de nieuwe rondweg op het bedrijventerrein. In dat jaar werd de bestaande houtwal grotendeels gesloopt en werd de oorspronkelijke poldersloot vergraven tot een smalle greppel met een steil talud. Langs dat talud is inmiddels een kokosscherm van 2 meter opgericht met aan weerszijden schaarse beplanting. GroenLinks wil weten waarom er niet een hoger scherm is opgericht en waarom een beloofde elzenhaag naast de ingang van de boerderij niet is aangelegd. Verder heeft de fractie gevraagd waarom er bovengrondse parkeerplaatsen zijn aangelegd op de groenstroken waar volgens het bestemmingsplan alleen ondergronds parkeren is toegestaan. GroenLinks is van mening dat de treurig stemmende situatie rond de Donkwoning destijds makkelijk had kunnen worden voorkomen door de rondweg zonder verlies van bouwgrond marginaal anders aan te leggen.

 
Back To Top