Het gesubsidieerde, economische landbouwbeleid in de huidige vorm zal langzamerhand gaan verdwijnen. Veel meer dan tot nu toe zal er rekening gehouden moeten worden met het ecologisch aspect door slimmer gebruik te maken van natuurlijke processen en zuiniger om te gaan met grondstoffen.

Neem Het Voedselbos.
Het idee van een voedselbos is om in een natuurlijke omgeving eetbare gewassen te telen, gecombineerd met nutsplanten, zoals stikstofbinders en insectenlokkers, zodat er geen meststoffen en bestrijdingsmiddelen nodig zijn. Het moet een stabiel ecologisch systeem vormen van planten, bodemschimmels, insecten en andere dieren, zoals egels, padden en vogels. De bosgrond werkt als een spons: bij overmatige regenbuien wordt het vocht opgeslagen, in droge tijden geeft het water af. Naast klimaatbestendig, zijn deze bossen ook zelfvoorzienend.
Een voedselbos moet aan specifieke kenmerken voldoen: hele hoge bomen, naast heesters, struiken, kruidachtige gewassen. Het is een door mensen ontworpen bos naar voorbeeld van een natuurlijk bos met als doel voedsel te produceren. Het geeft een rijk assortiment van gewassen en vruchten. Het is geen ‘wildplukbos’ - dat staat voor toevalligheid. In dit geval zijn de bomen en planten juist geselecteerd op basis van o.a. smaak en kwaliteit. De oogst bestaat uit andere producten dan men misschien gewend is; noten, zaden, vruchten, bladeren, knollen die je normaliter (nog) niet bij de groenteboer zult vinden. Dat wil niet zeggen dat het geen waardevolle toevoeging kan zijn voor ons dagelijks dieet.

Voedselbossen, waarin van alles door elkaar groeit, zijn als commerciële landbouwmethode nog niet rendabel. Ze worden gezien als experimenten om meer ecologisch verantwoorde vormen van landbouw te ontwikkelen. Het is een fabel om te denken dat er voor het opstarten van dit type bos niet geïnvesteerd hoeft te worden en men moet op korte termijn zeker geen wonderen verwachten qua opbrengst. Maar na zeven jaar kan er al een aardige oogst zijn, die ieder jaar groter wordt, zonder de grond uit te putten. Het zou leuk zijn als er in of net buiten Voorschoten ruimte voor een dergelijk bos kan komen.

Soms lijkt het er op dat landbouw en natuur tegen elkaar worden uitgespeeld, in het geval van voedselbossen is het juist een plek waar landbouw en natuur samen komen, gecombineerd worden. Zo worden afleidingen van voedselbossen, zoals laanteelt, in de reguliere landbouw meer en meer toegepast.
Laten we niet vergeten: Natuur kan zonder landbouw, Landbouw kan niet zonder natuur!

 
Back To Top