De toegang tot appartementen is niet altijd goed geregeld in Voorschoten. GroenLinks heeft bij de algemene beschouwingen een motie ingediend om dit te verbeteren, en deze is gelukkig aangenomen. Hierdoor heeft het College de opdracht gekregen om te zorgen dat bij nieuwe woningcomplexen de toegang ook voor ouderen en/of mensen met een beperking beter gewaarborgd wordt.

Naar aanleiding van een klacht van een bewoner van een appartement op het Deltaplein heeft GroenLinks onderzoek gedaan naar de situatie in het gebouw boven supermarkt Dirk. De toegang tot dit appartementencomplex bleek voor sommige oudere bewoners en mensen met een beperking namelijk onmogelijk. De toegangsdeuren waren log en zwaar, en mensen met bijv. een rollator konden niet zelfstandig de deuren openen. GroenLinks heeft vervolgens vragen gesteld aan de gemeente en intussen vernomen dat de gemeente een zevental automatische deuropeners heeft aangebracht. Hierdoor zijn alle galerijen en toegangsdeuren toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking. GroenLinks is heel positief over de inspanningen van de gemeente, maar zou graag zien dat dit soort problemen voorkomen worden. Bovendien vindt GroenLinks het een slechte zaak dat de gemeente hiervoor kosten moet maken, terwijl fatsoenlijke toegang tot een appartementencomplex wat ons betreft de verantwoording is van de eigenaar.

Binnenkort komen er een hoop nieuwe bouwlocaties bij in Voorschoten, denk aan Starrenburg 3, het Intratuin terrein, Segaar-Arsenaal. Op deze locaties worden behalve koop- en huurwoningen voor gezinnen, ook de nodige appartementen gebouwd. Deze appartementen zijn ook bedoeld voor oudere inwoners die hun eengezinswoning verlaten om bijvoorbeeld gelijkvloers te kunnen gaan wonen. Zo’n leeftijdsbestendige woning is er uiteraard op ingericht dat je daar met een beperking en/of tot op hoge leeftijd plezierig kan wonen. Dan is het ook van belang dat de toegang tot het appartementencomplex goed geregeld is.

Wij vinden het niet passen dat projectontwikkelaars de verantwoordelijkheid van een fatsoenlijke toegang tot wooncomplexen kunnen negeren en de uitvoering en kosten bij de gemeente leggen. Wat ons betreft neemt Voorschoten het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap serieus, blijft dit een leidraad bij sociaal beleid, en zorgt zij dat wooncomplexen leeftijds inclusief zijn en dat de toegankelijkheid geborgd is. Bijvoorbeeld door dit soort automatische deuropeners bij oplevering te faciliteren. Met de aangenomen motie is er nu een stap gezet om die toegang te realiseren.

 
Back To Top