In de corona pandemie werd extra duidelijk dat bewegen belangrijk is voor je gezondheid. Terwijl het uitvoeren van veel sporten tijdelijk niet mogelijks was, kon er in ieder geval wel altijd gewandeld worden. Voorschoten heeft dat enthousiast gedaan. GroenLinks wil de sportieve en gezonde wandelmogelijkheden in Voorschoten stimuleren en pleit daarom voor de aanleg van het Corbulopad, een wandelpad langs de Vlietoever in Voorschoten.

Naast grote onderwerpen in het GroenLinks verkiezingsprogramma zoals woningbouw, een culturele locatie bij de bibliotheek en de afvalproblematiek valt dit onderwerp een beetje weg. Dat is wel jammer, want juist de corona pandemie heeft laten zien dat wandelen een prettige en gezonde activiteit is die heel veel Voorschotenaren hebben ondernomen. Wandelen heeft de afgelopen jaren een stevige stimulans gekregen en dat vraagt om blijvende aandacht voor prettige, groene plekken in en om Voorschoten. Nu is Voorschoten rijk aan landgoederen en langzamerhand worden deze ook steeds meer opengesteld voor inwoners. Maar ook in de druk bebouwde delen van Voorschoten is groen en ruimte om te wandelen belangrijk. Om die reden pleit GroenLinks voor het aanleggen van een wandelpad langs de hele Vliet in Voorschoten. Geïnspireerd door het Singelpark in Leiden zou vanaf Allemansgeest tot en met Starrenburg 3 ruimte gemaakt moeten worden voor een wandelpad. Wij hebben het wandelpad nu de naam Corbulopad gegeven, want het loopt direct over het kanaal van Corbulo welke de afgelopen jaren zichtbaar blootgelegd geweest is in Voorschoten.
Er zijn nu al veel stukken waar prima langs de Vliet gewandeld kan worden; de Krimwijk, de Vlietwijk, delen van Starrenburg. Het gaat daarom vooral om het oplossen van een aantal knelpunten. Ten eerste waterdoorgangen die afleiden van het pad langs de Vliet, ten tweede het weiland tussen restaurant Allemansgeest en de Krimwijk. Als we daar een toegankelijk pad kunnen vormgeven, hebben we een interessante route langs de Vliet, die zelfs richting Leiden en Leidschendam doorgetrokken zou kunnen worden. Dit is goed voor de inwoners van Voorschoten en is ook voor onze toeristische ambities een interessante toevoeging aan de Voorschotense parels.

 
Back To Top