De ergernissen over het geluidsoverlast van de A4 neemt steeds verder toe. De CDA-fractie bepleitte daarom bij monde van raadslid Cees Bremmer in de commissie Wonen, ruimte, groen (WRG) voor meer en gerichte aandacht van de gemeenteraad voor de toegenomen overlast van het verkeerslawaai.

Wethouder Lamers nam alle tijd om  informatieve en kritische vragen en opmerkingen van vrijwel alle fracties uitvoerig te beantwoorden. Zij zegde toe alles te doen wat in haar vermogen ligt om te bevorderen dat de in februari van dit jaar door de Provinciale Staten van Zuid-Holland unaniem aanvaarde CDA-motie om binnen twee jaar de geluidsschermen te realiseren, op tijd zal worden uitgevoerd.

Bremmer stelde  hierop vervolgens de commissie voor, dit voor veel zoveel Voorschotenaren belangrijke punt in de commissie WRG periodiek te bespreken. De andere fractie sloten zich bij zijn suggesties aan.

 
Back To Top