Het is najaar en de gemeente Voorschoten is bezig met de begroting voor de komende jaren. Dit jaar extra belangrijk, want de nieuwe coalitie vertaalt haar plannen in de begroting. Daarin zien we wat de gemeente de komende jaren gaat uitgeven en wat er binnenkomt. Volgens B en W  is de begroting duurzaam en vooruitstrevend. Vanaf  2020 zou er zelfs een stevig overschot ontstaan, zo kunnen we lezen. Klopt dat,  vraagt de PvdA zich af.

Als je kijkt naar een (meerjaren)begroting is een aantal zaken belangrijk:

  1. Krijgen we ongeveer net zoveel binnen als we uitgeven? Als we meer uitgeven dan we binnen krijgen moeten we geld uit spaarpotjes (reserves)  halen of we moeten geld gaan lenen (meer schuld).
  2. Zijn we iets vergeten waar we over een tijd veel geld aan kwijt zijn en geen rekening mee hebben gehouden?  Is de begroting volledig?
  3. Voor de verkiezingen zijn veel  beloftes gedaan en er is een coalitieakkoord met allerlei plannen gesloten. Staat in de begroting hoe die beloftes worden gerealiseerd?
    Laten we beginnen met punt 1 en 2. Krijgen we de komende jaren ongeveer net zoveel binnen als we uitgeven en staat alles wel in de begroting?  De volgende weken besteden we aandacht aan punt 3 en laten we zien wat de PvdA aan de begroting wil veranderen.

Al op de eerste bladzijde  staat dat de begroting tot en met 2022 structureel sluitend is. Maar wanneer wij de meerjarenbegroting goed lezen, zien we dat de komende jaren telkens meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt.  Deze tekorten worden dan aangevuld vanuit onze spaarpotjes, de reserves. Pas dan is de begroting sluitend. Maar de spaarpotten zijn dan wel 3.7miljoen euro leger!

De PvdA vroeg zich ook af of alle plannen en mogelijke tegenvallers in de begroting zijn opgenomen. Jammer genoeg is dat niet zo. Zo is in 2019 meer geld nodig voor de kosten van jeugdhulp, drie ton. Dat wordt betaald vanuit de spaarpotten.  In de begroting  staat ook dat deze kosten de jaren hierna niet minder  zullen worden. Toch staan die extra kosten vanaf 2020 niet in de meerjarenbegroting . Daarnaast staan kosten van sommige plannen nog niet in de begroting zoals de kosten van  het uitvoeringsprogramma voor een energie-neutraal Voorschoten.  Kortom, al  snel zal blijken dat het door B en W beloofde  ‘stevige overschot’ als sneeuw voor de zon zal zijn verdwenen

De PvdA moet helaas vaststellen dat meer geld wordt uitgegeven dan binnenkomt  en dat de begroting een te rooskleurig beeld schetst.  De PvdA vindt het belangrijk om  de vinger aan de pols te houden. We hebben immers gezien dat het wel eens mis gaat!

 
Back To Top