8 maart was weer de Internationale Vrouwendag. Een dag waarop vele groeperingen, en ook de politieke partijen, uitdragen hoe belangrijk gelijke rechten voor vrouwen zijn. Voor Voorschoten Lokaal is een ook mooi moment om het over diversiteit en inclusie in de gemeenteraad van Voorschoten te hebben.

 

Wanneer je naar de samenstelling van de gemeenteraad van Voorschoten kijkt, dan valt meteen op dat het grootste gedeelte van de gemeenteraadsleden bestaat uit hoogopgeleide mannen. Daar is niks mis mee, zolang iedereen zich daarin maar herkent. Maar dat is nu juist waar de schoen wringt. Als vertegenwoordigers van de Voorschotense samenleving zouden we toch meer vrouwen mogen verwachten. De helft van de samenleving is vrouw, maar als we naar de gemeenteraad kijken, zien we dat niet terug. Kijken we naar de kieslijsten van partijen, dan belooft dat niet veel goeds voor de afspiegeling. En als we naar de lijsttrekkers van de verschillende partijen kijken, is er zelfs maar één vrouw op de zeven. Zijn er in Voorschoten dan zo weinig talentvolle en ambitieuze vrouwen? Of is er iets anders aan de hand?

Voorschoten Lokaal – die zelf met een gemengde lijst komt met op de eerste vijf plaatsen drie vrouwen en mensen vanuit diverse lagen van de samenleving – ziet wel een risico. Een grote groep inwoners voelt zich niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad en dat heeft weer tot gevolg dat inwoners minder vertrouwen in de politiek krijgt. Waardoor weer minder mensen naar de stembus gaan. Een vicieuze cirkel.

Om een andere reden is het ook zonde, want de gemeenteraad gaat wel over belangrijke zaken die voor de inwoners dichtbij staan. Denk bijvoorbeeld aan subsidies voor Sport en Cultuur, vergunningen voor evenementen, het afvalbeleid, schoolgebouwen, Het zwembad.

Voorschoten Lokaal pleit daarom ook voor een meer diverse en inclusieve gemeenteraad met een mooie mix van mensen, zodat meer inwoners zich herkennen bij “hun” volksvertegenwoordiging. Waarom niet meer mensen met een mbo-opleiding? En mensen met een lagere opleiding? Een niet mail-stream seksuele voorkeur of geaardheid? Er moet plaats zijn voor iedereen; jong en oud en ja, er mogen ook een paar universitair geschoolde mensen bij. Hoe diverser de gemeenteraad, hoe beter de discussie uit verschillende oogpunten benaderd wordt en hoe breder gedragen de besluiten kunnen worden.

Maak daarom nu gebruik van jouw stemrecht en stem op de persoon die jou het best vertegenwoordigt.

 
Back To Top