Noortveer ligt in de Duivenvoordecorridor, het buitengebied van Voorschoten. In de loop van de jaren was hier een verrommeld beeld ontstaan. Dat kwam omdat percelen vol stonden met kassen die het zicht belemmerden. Het gebied nodigde niet uit om er een ommetje te maken en recreatieve voorzieningen waren beperkt.

De gemeente werkt samen met partners en initiatiefnemers hard aan de verbetering van het landschap. Bijna alle kassen zijn opgekocht en gesloopt. Hiermee is het landelijke karakter van het gebied al voor een groot deel verbeterd. De bedoeling is dat al het glas verdwijnt wat er nog staat. Zo wordt het groener, krijgen planten en dieren meer kans en het karakteristieke landschap springt weer in het oog.

Het gebied is al een stuk aantrekkelijker en toegankelijker gemaakt voor recreatie. Wandelliefhebbers kunnen bijvoorbeeld weer helemaal doorlopen tot aan de Vliet via het Knippolderpad. Verder is de Bollenschuur gerenoveerd, is er een Toeristisch Overstap Punt (TOP) gekomen bij Restaurant de Gouden Leeuw, is het park rond Kasteel Duivenvoorde in oude luister hersteld met een nieuwe horecavoorziening in de Leidse Tuin van het kasteel. Zo nodigt de Duivenvoordecorridor steeds meer uit om te bezoeken. Je kunt er wandelen en cultuur opsnuiven, neerstrijken op een terrasje, picknicken … en je kunt er ook wonen.

Om de investering deels terug te verdienen is het noodzakelijk om op beperkte schaal woningen te bouwen. Bij de start van het ‘Project Duivenvoordecorridor’ is deze afspraak gemaakt. De woningen komen te staan in een bijzonder gebied dus er gelden hoge eisen. Deze ontwikkeling voegt iets nieuws toe aan het landschap. De Duivenvoordecorridor wint hiermee aan kwaliteit.

De kwaliteitsslag van de Duivenvoordecorridor is compleet als het glas van de twee laatste tuindersbedrijven verdwijnt en er een bestemmingsplan voor Noortveer komt. Hiervoor worden binnenkort de eerste stappen gezet.

De Startnotitie Bestemmingsplan Noortveer is te zien op www.voorschoten.nl/gemeentebestuur

De Duivenvoordecorridor heeft een eigen website www.duivenvoordecorridor.nl

 
Back To Top