D66 en GroenLinks organiseren op 10 maart een gezamenlijke bijeenkomst over bestuurlijke vernieuwing in Voorschoten. Tijdens die bijeenkomst willen de partijen, samen met Voorschotenaren, ideeën bespreken om inwoners en ondernemers van Voorschoten meer invloed en zeggenschap te geven. De partijen hebben sprekers uit Groningen en Utrecht uitgenodigd die ervaring hebben met creatieve vormen van bestuurlijke vernieuwing en ook ervaringsdeskundigen uit Voorschoten zullen erbij zijn. De bijeenkomst duurt van 15.00u tot ongeveer 16.30u en zal plaats hebben in de bibliotheek.

Aan de tekentafel “Veel Voorschotenaren hebben het gevoel dat ze door de gemeente nauwelijks worden betrokken”, aldus D66-lijsttrekker Adriaan Andringa. “Bij de pilot Segaarterrein is het van groot belang dat bewoners mee kunnen denken en ook echt gehoord worden. Niet participatie voor de vorm aan het eind van het proces, maar omwonenden die aan de tekentafel mee kunnen denken. Dat gebeurt nu veel te weinig en dat moet echt veranderen. Dat is één van de grootste opgaven voor Voorschoten in de komende jaren.”

Samenwerking “Er zijn zoveel creatieve mogelijkheden om bewoners beter te betrekken”, vult GroenLinkslijsttrekker Johan van Rixtel aan. “In Groningen zijn ze bezig met de coöperatieve wijkraad, om bewoners ook echt te laten beslissen over wat er in hun wijk gebeurt. En in Utrecht is een platform ontwikkeld om bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij elkaar te brengen met de gemeente, om uitdagingen samen op te pakken. Het is daarbij van belang dat burgers, desgevraagd, ondersteund kunnen worden met onafhankelijk, deskundig advies. Door hier als GroenLinks en D66 samen een bijeenkomst over te organiseren, laten we zien dat we willen samenwerken om tot bestuurlijke vernieuwing te komen.”

Back To Top