Woensdagavond hebben de Provinciale Staten zich unaniem uitgesproken voor de aanleg van geluidswerende voorzieningen langs de A4.

“Dit is goed nieuws voor Voorschoten, aldus wethouder Verkeer Monique Lamers. Samen met mijn collega uit Leidschendam-Voorburg, vertegenwoordigers van verschillende betrokken belangengroepen uit de (Voorschotense) samenleving en alle fracties uit de Voorschotense gemeenteraad hebben we op verschillende wijzen onze stem laten horen.

De Meeslouwerplas en Vlietland zijn belangrijk voor onze regio en dus ook voor Voorschoten. Veel inwoners komen er om te recreëren en ontspanning te zoeken. Tegelijkertijd ondervinden ook veel inwoners van Voorschoten last van het verkeerslawaai van de A4. Die hinder is door de bomenkap ten behoeve van de verbreding van de A4 naar vier rijstroken alleen maar toegenomen.

De steun die alle Statenfracties nu geven aan een geluidswerende voorziening laat zien dat er zicht is op het inlossen van een langlopende belofte. Dit is positief nieuws voor de inwoners van Voorschoten.

De motie spreekt uit:

  • spoedig in gesprek te gaan met alle betrokken partijen, waaronder het ministerie van infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat, om tot geluidswerende voorzieningen in brede zin te komen;
  • hierbij in overleg te gaan met deze partijen over cofinanciering van deze voorzieningen;
  • bij de gemeente Leidschendam-Voorburg aan te dringen op het wijzigen van het op deze locatie gevestigde bestemmingsplan ;
  • de geluidswerende voorziening zo goed mogelijk te laten inpassen in het open, landschappelijke karakter van het gebied;
  • Provinciale Staten uiterlijk in juni 2019 door middel van een voortgangsrapportage, zowel in uitvoering als in middelen, op de hoogte te houden van de ontwikkelingen;
  • binnen twee jaar na dato over te gaan tot het plaatsen van een adequate geluidswerende voorziening;
  • deze geluidswerende voorziening bij voorkeur te combineren met een duurzame energievoorziening;
 
Back To Top