Woensdag 27 februari hebben wethouder Nanning Mol en Peter van Dalen, directeur van DZB Leiden, een dienstverleningsovereenkomst getekend.

Al jarenlang helpt DZB Leiden werkzoekenden bij het vinden van werk, waarin ze kunnen groeien en waar ze op hun plek zijn. Bij een werkgever in de Leidse regio. En als het nodig is op een werkplek binnen hun eigen bedrijf. Ze richten zich op wat iemand te bieden heeft en op de beste match. De gemeente Voorschoten wil dat zo veel mogelijk mensen meedoen en aan de slag kunnen. Werk is niet alleen van belang om in het eigen levensonderhoud te voorzien, maar draagt ook bij aan persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke betrokkenheid en sociale contacten. Het doel is om zoveel mogelijk mensen te bemiddelen naar een betaalde baan. Daarbij is er extra aandacht voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daar waar (betaalde) arbeid op een reguliere werkplek (nog) niet tot de mogelijkheden behoort, wordt een passend alternatief geboden, zodat inwoners meedoen en kans krijgen zich te ontwikkelen.

Dat heette vroeger de sociale werkvoorziening. De Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) is met de invoering van de Participatiewet in 2015 komen te vervallen. Om continuïteit van ondersteuning en ontwikkeling te borgen is de afspraak gemaakt dat de 'oude doelgroep' die gebruik maakt van de voorzieningen onder de Wsw dat mag blijven doen. Voor de gemeente Voorschoten gaat het om ongeveer 55 personen. De gemeente Voorschoten heeft een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met DZB Leiden verlengd om de samenwerking voort te kunnen blijven zetten zodat Voorschotenaren daar op een voor hun vertrouwde plek kunnen blijven werken.

 
Back To Top