Er komt een nieuw subsidiestelsel in Voorschoten. Vanaf 1 januari 2020 subsidieert de gemeente projecten en initiatieven in plaats van verenigingen en organisaties. Deze initiatieven worden samenwerkende partners georganiseerd en komen ten goede aan de mensen in Voorschoten die het ‘t meest nodig hebben. Het college van B&W zet de subsidie in als stimulans om bij te dragen aan maatschappelijke doelen.

Door de financiële situatie van Voorschoten is er minder geld beschikbaar. De bezuinigingsmaatregelen treffen onder meer het subsidiebeleid. Dit betekent dat verenigingen en organisaties op het gebied van sport, cultuur en welzijn niet meer automatisch subsidie kunnen aanvragen. De gemeente heeft de besturen in 2019 geïnformeerd over de subsidiewijziging. Ook is er met elkaar nagedacht over de maatschappelijke effecten. In een gezond en fit Voorschoten moet iedereen kunnen meedoen: bewegen, kennismaken met cultuur en een steuntje in de rug krijgen als dat nodig is.  

Informatiebijeenkomst woensdag 10 april
Op woensdag 10 april organiseert de gemeente Voorschoten een informatiebijeenkomst over het nieuwe subsidiebeleid en de maatschappelijke agenda. Iedereen die wil bijdragen aan een sociaal Voorschoten is welkom op deze avond. De bijeenkomst vindt plaats in Het Wedde, Richard Wagnerlaan 85 in Voorschoten. De aanvang is om 19.30 uur.

Back To Top