Bent u benieuwd naar de financiële plannen van de gemeente? Dan biedt de gemeente Voorschoten iets nieuws: een overzichtelijke website met alle financiële ontwikkelingen binnen de gemeente.

De gemeente Voorschoten is één van de eerste gemeenten in Nederland die de voorjaarsnota 2019 online aanbiedt aan bestuur, inwoners en geïnteresseerden. Op deze website kunt u overzichtelijk zien hoe het staat met de doelen die de gemeente wil bereiken in 2019. Een groen stoplicht geeft aan dat het doel bereikt is, bij rood gaat het niet lukken en een oranje stoplicht geeft aan dat bijsturing noodzakelijk is. Hierbij gaat het om de bijsturing op gestelde doelen en wordt er onderscheid gemaakt in het bijsturen op beleid en bijsturen op financiën. Hiermee geeft de voorjaarsnota een beter inzicht in de voortgang van de beleidsdoelstellingen en het budget.  

Wethouder financiën, Marcel Cramwinckel beaamt: ‘Het maakt ingewikkelde financiële materie begrijpelijker en beter toegankelijk. Het zorgt voor meer transparantie, dat is ook een maatschappelijke trend. We zijn een van de eerste gemeenten die dat zo doen.’

Voorjaarsnota anno 2019
In deze voorjaarsnota 2019 vindt u de stand van zaken omtrent de doelen die de gemeente wil bereiken in 2019. In het maatschappelijke en fysieke domein, de projecten die er lopen en de financiële afwijkingen in 2019 ten opzichte van de Programmabegroting 2019. De gemeente Voorschoten presenteert voor het eerst de voorjaarsnota via deze website en is voor iedereen toegankelijk. Bekijk nu de voorjaarsnota van 2019 op: https://voorschoten.voorjaarsnota-2019.nl/

 
Back To Top