Wie in Voorschoten zonnepanelen plaatst, hoeft vanaf 1 januari 2021 geen bouwleges meer te betalen. Dat heeft de raad vorige week besloten tijdens het vaststellen van de belasting- en legesverordeningen voor 2021. De regeling geldt tot het moment dat de doelstellingen van een energieneutraal Voorschoten zijn bereikt.

Het besluit is vooral van belang voor inwoners of ondernemers die zonnepanelen op een monument of beeldbepalend pand willen plaatsen. Meestal hoeft er voor het plaatsen van zonnepanelen namelijk geen vergunning aangevraagd te worden, en dus ook geen leges worden betaald. Voor zonnepanelen op een monument is wel een vergunning nodig. Dat geldt ook voor zonnepanelen die niet op een dak geplaatst worden. Omdat de kosten voor de aanvraag van een dergelijke vergunning relatief hoog kunnen oplopen, heeft de raad besloten dat de leges komen te vervallen.

Wethouder Marcel Cramwinckel (Financiën, erfgoed, Omgevingswet, volkshuisvesting en woningbouw): ‘Voorschoten wil dat nieuwbouw duurzaam uitgevoerd wordt. Daarnaast willen we inwoners en ondernemers stimuleren om bestaande gebouwen aan te passen door het nemen van klimaatneutrale maatregelen. Leges mogen daarbij geen belemmering vormen.’

Wethouder Erika Spil (duurzaamheid, milieu en energie): ‘Zonnepanelen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een energieneutraal Voorschoten in 2050. Deze aanpassing van de verordening helpt ons daarbij. Met deze regeling houden we er ook rekening mee dat er steeds vaker zonnepanelen op andere plekken geplaatst worden dan op het dak. Zonnepanelen worden steeds lichter in gewicht. Dat maakt het mogelijk om zonnepanelen bijvoorbeeld verticaal, tegen een muur te plaatsen. Dat schept mogelijkheden voor Voorschoten, waar we weinig ruimte hebben voor energieopwekking in het groene gebied rondom het dorp en het vooral moeten hebben van duurzame toepassingen in het bebouwde gebied.’ 

 
Back To Top