De gemeente heeft een flink bedrag gereserveerd voor om hulp te bieden aan maatschappelijke organisaties in Voorschoten. De regeling is bedoeld als aanvulling op het landelijke steun- en herstelpakket en moet ervoor zorgen dat inwoners na de lockdown weer volop gebruik kunnen maken van een divers aanbod van sport, cultuur en welzijnsactiviteiten.

Wethouder Marcel Cramwinckel (Financiën): “Wij willen voorkomen dat onze maatschappelijke organisaties door de coronacrisis omvallen. Iedereen in dit dorp kijkt wel naar iets uit: de voetbaltraining, de schildercursus, de repetitie met het koor of een ontmoeting in de bibliotheek of het buurthuis. Wij doen wat wij kunnen om de maatschappelijke organisaties zodanig te helpen, dat zij na deze crisis hun activiteiten weer kunnen oppakken.”

 Minder inkomsten en anders organiseren door de coronamaatregelen
Eigenlijk alle maatschappelijke organisaties hebben het (financieel) moeilijk. Denk aan buurthuizen, culturele instellingen, sportverenigingen en de bibliotheek. Sommige organisaties hebben veel minder inkomsten, omdat leden vertrekken of de kantine gesloten is. Anderen hebben veel tijd geïnvesteerd (en vaak ook kosten gemaakt) om hun diensten aan te passen aan de omstandigheden en regels.

Coronasteun is maatwerk. De niet-commerciële organisaties die een ruimte huren van de gemeente, kunnen maximaal zes maanden huur terugkrijgen. Deze organisaties (ongeveer 30) konden in januari een aanvraag indienen. De organisaties moeten aantonen dat zij financiële schade hebben ten gevolge van de landelijke coronamaatregelen; en dat deze financiële schade niet door andere regelingen wordt vergoed. Ook heeft de gemeente de organisaties gevraagd om alleen van het aanbod gebruik te maken als zij dit bedrag echt nodig hebben om hun maatschappelijke activiteiten uit te blijven voeren.

Mariska Koning-Roozendaal, directeur van de bibliotheek: “Door corona maken we enerzijds meer kosten, bijvoorbeeld omdat we beschermmateriaal moeten kopen. Anderzijds missen we inkomsten uit bijvoorbeeld zaalverhuur, activiteiten, de verkoop van afgeschreven boeken, vergoedingen voor printen, kopiëren en te laat ingeleverde boeken. De bibliotheek is dus heel blij met de steun. We werken toch al met een begroting met een tekort en corona maakt alles nog moeilijker. Wij doen er alles aan om onze openingstijden te kunnen handhaven en onze collectie op peil te houden, want er wordt in Voorschoten heel veel gelezen!”

 Samen zoeken naar oplossingen
Wethouder Marcel Cramwinckel: "Wij helpen Voorschotense organisaties zeker niet alleen met geld, maar ook door te kijken hoe wij sámen de crisis doorkomen. En wij denken aan andere groepen, zoals ondernemers, ouderen, gezinnen en jongeren. Enkele voorbeelden: met Voorschoten Voor Elkaar hebben wij het Ondernemersloket opgezet. Hier kunnen ondernemers terecht met financiële zorgen, maar ook met vragen over emotionele stress en balans tussen werk en privé. En het Jeugd- en Jongerenwerk is bezig met organiseren van extra activiteiten. Zo proberen wij samen iedereen te bereiken met passende oplossingen.”

 
Back To Top