In juli kan de gemeenteraad van Voorschoten een besluit nemen over de plannen om de bibliotheek te veranderen in een multifunctionele accommodatie. Dit blijkt uit een brief die het college naar de raad heeft gestuurd. “Samen met de bibliotheek hebben we een ontwerp gemaakt dat binnen de mogelijkheden die we hebben, aan zoveel mogelijk (culturele) gebruikers en functies tegemoet komt. Het is een ontwerp waar we als Voorschoten nog vele jaren van kunnen profiteren en genieten” aldus wethouder de Bruijn (Cultuur).

Of dit financieel ook haalbaar is, moet deze zomer blijken bij de behandeling van de kadernota. De gemeente moet namelijk deze zomer lastige beslissingen nemen over de financiën. Er is een structureel tekort doordat het Rijk te weinig geld uitkeert voor gemeentelijke taken.

“Het mooie ontwerp is simpel en bescheiden en past goed in de filosofie van samenwerking. Bij de kadernota zal hopelijk blijken of de raad dit ontwerp steunt en ook wil betalen” aldus wethouder Cramwinckel (Accommodaties en Financiën).

Het ontwerp

Onder regie van de Stuurgroep MFA waarin de wethouders Cramwinckel en De Bruijn en mevrouw Koning en de heren Hooijdonk en Van Leeuwen van de bibliotheek zijn vertegenwoordigd, is een ontwerp uitgewerkt. Het gebouw van de bibliotheek wordt zodanig aangepast dat naast culturele ook maatschappelijke en educatieve organisaties activiteiten kunnen organiseren en/of huisvesting kunnen vinden. Daarbij zijn ook (potentiële) gebruikers intensief betrokken. Er is een nieuwe grote zaal ontworpen die geschikt is voor lezingen, film, toneel, ballet en concerten, voorzien van kleedruimte en berging. Het Filmtheater en Jeugdtheaterschool Theaterplaats krijgen hier een nieuwe locatie als het Cultureel Centrum dicht gaat.

Het ontwerp bevat ook een grote foyer met bar, een kleine zaal, extra leslokalen en spreekruimtes. De inrichting maakt het mogelijk om deze ruimtes voor meerdere doeleinden te gebruiken zoals taallessen, cursussen en oefeningen. De bibliotheek wordt de ‘huiskamer’ van Voorschoten die de hele week van vroeg tot laat open is, waar alle Voorschotenaren zich thuis kunnen voelen.

Vervolgstappen

Als de gemeenteraad deze zomer instemt met het ontwerp en het budget, kan een definitief voorstel worden gemaakt. Na instemming door de raad zou de bouw dan in 2022 kunnen beginnen. Intussen gaan de bibliotheek, de gemeente en de andere gebruikers samen ook aan de gang met het verkennen van de opzet van de inrichting en met afspraken over het toekomstige beheer.

Burgerinitiatief

Recent hebben inwoners van Voorschoten een alternatief plan ingediend voor de ontwikkeling van een MFA met sloop van de locatie van de Kruispuntkerk. Het college heeft kennis genomen van dit initiatief en meent dat nu de uitwerking van de variant waar de raad voor gekozen heeft, aan de orde is. Ook is het college in afwachting van de plannen van de eigenaar voor de Kruispuntkerk gecombineerd met woningbouw. Overleg over dat ontwerp is gaande.

Bibliotheek+

De rol van de bibliotheek is de afgelopen jaren enorm verbreed. Zij doet inmiddels meer dan alleen boeken uitlenen. De Formulierenbrigade houdt er spreekuur, het Taalhuis en de Speel-O-theek draaien volop en het Leescafé is voor veel mensen een favoriete ontmoetingsplek. Ook worden er lezingen en cursussen gegeven, zijn er activiteiten voor kinderen en worden schoolklassen ontvangen. Organisaties maken veelvuldig gebruik van de vergadermogelijkheden.
 
Back To Top