Voorlopig is de bomenkap in de Vlietlanden uitgesteld en gaan natuur- en milieuorganisaties in gesprek met de provincie. GroenLinks Voorschoten vindt dit de juiste volgorde. Zo kan er nu overlegd worden en kan er beter gekeken worden naar de uitvoering van de geplande werkzaamheden.

Daar waar bomen ziek zijn, of een gevaar voor bezoekers en wandelaars vormen, heeft de provincie een plicht om in te grijpen. Essentieel is dat besmetting van gezonde bomen zoveel mogelijk wordt voorkomen, en vinden we het belangrijk om bij herplanting in te zetten op een grotere diversiteit aan bomen, eveneens om risico op besmetting te verminderen.

GroenLinks pleit er wel voor om gericht te beoordelen wat er moet gebeuren en niet rücksichtslos 10% van de bomen te kappen. Niet alles hoeft in één keer maar zou gefaseerd moeten gebeuren. Zeker met de onwenselijke kaalslag in gedachten als gevolg van de verbreding van de A4 en de aanleg van de Rijnlandroute, is voorzichtigheid geboden bij het  kappen van bomen in de Vlietlanden.
Hoe dan ook moet er absoluut rekening gehouden worden met de gevolgen voor de Vlietlanden en de extra geluidsoverlast die gaat ontstaan. Geleidelijke kap en het starten van snelle compensatie door het planten van struiken en nieuwe bomen vinden wij belangrijk. We willen geen herhaling van de trage besluitvorming over het al dan niet plaatsen van een geluidsscherm bij de A4 (beloofde compensatie van eerdere bomenkap). Onze burgers hebben daar immers geen baat bij. De compensatie van de nu al geplande bomenkap biedt overigens ook de mogelijkheid andere boomsoorten te planten. Dat is goed voor de biodiversiteit en een versterking van de natuur in de Vlietlanden. We hopen dat er zo toch ook een positieve noot te noteren is.

 
Back To Top