Net in bloei zijnde stroken en bermen worden soms gemaaid en dat roept vragen op. GroenLinks ging op onderzoek uit. In sommige situaties speelt verkeersveiligheid een doorslaggevend rol en soms is het toch niet noodzakelijk om te maaien.

Openbaar groen met veel variatie en soorten is belangrijk en het groenbeheer en het maaibeleid van de gemeente Voorschoten speelt hier een grote rol in. De laatste jaren hebben we zelf kunnen constateren dat er een toename is van velden met veel wilde bloemen en planten wat gunstig is voor wilde bijen en andere insecten. Er bereikte ons echter ook regelmatig kritische geluiden. In het voorjaar vroegen meerdere bewoners ons waarom er al gemaaid werd terwijl veel planten net in bloei stonden. Dit was onder andere te zien aan de Leidseweg en aan de Voorwatering in Noord-Hofland. Naar aanleiding hiervan hebben we schriftelijke vragen gesteld en zijn we in gesprek gegaan met de gemeente. Hieruit is naar voren gekomen dat de wil er zeker is om alles zoveel mogelijk te laten bloeien en groeien maar de praktijk is soms lastig. Vanwege verkeersveiligheid die een goed zicht vereist op oversteekplaatsen is het bijvoorbeeld noodzakelijk om aan de Leidseweg te maaien als de plantengroei te hoog wordt. Inzaaien met planten die niet hoog worden is een optie maar veel planten komen gewoon aanwaaien. Bodem speelt ook een grote rol. De grond is te vruchtbaar en moet armer worden wat uitgraven en vervangen betekent en dit kost geld. In het deel Leidseweg aan de zuidkant, ter hoogte van Huize Bijdorp is dit gedaan met een goed resultaat.

Bij de bouw van Allemansgeest blijken afspraken gemaakt te zijn over de inrichting van het openbaar groen met strakke gazons. De tijden en inzichten veranderen dus ook daar moet het mogelijk zijn om meer stroken met wilde bloemen en planten in te richten, vindt GroenLinks.

 
Back To Top