Op 15 maart schreef minister Schouten dat gemeenten mogen beginnen met het uitkeren van de energietoeslag voor huishoudens met een inkomen rond bijstandsniveau. Het bedrag van deze eenmalige toeslag is verhoogd van €200 tot €800. Gemeentes als Rotterdam, Leiden, Tilburg, de Bilt, Zeist, Purmerend en noem zo maar op zijn in maart al begonnen met uitbetaling of doen dat begin april. In Voorschoten blijft het oorverdovend stil.

Tweemaal heeft voormalig fractievoorzitter Ad de Graaf hierover schriftelijke vragen gesteld aan wethouder de Bruijn van de VVD.  Op 19 januari vroeg hij: “Wanneer kunnen de Voorschotenaren die voor deze regeling in aanmerking komen, deze 200 euro tegemoet zien?“ Het antwoord luidde: zodra hierover meer bekend is. Op 14 maart vroeg de Graaf nogmaals aan wethouder de Bruijn om zo snel mogelijk tot uitbetaling over te gaan. Nog geen antwoord ontvangen.

Wanneer de minister vervolgens half maart schrijft dat gemeentes mogen gaan uitbetalen, gaan allerlei gemeentes hiermee aan de slag. Maar op de website van Voorschoten lezen we op 31 maart dat de regeling nog niet klaar is en dat het nog onbekend is wanneer die voor de gemeente beschikbaar komt.

Er wordt blijkbaar geen prioriteit gegeven aan inkomensondersteuning aan huishoudens die dat het hardst nodig hebben. De nieuwe fractievoorzitter van de PvdA, Arnold Posthuma, krijgt berichten van inwoners die vertellen dat het nauwelijks lukt om het hoofd boven water te houden. Maar het gevoel van urgentie is bij het huidige college blijkbaar afwezig. Indien een reactie van het college uitblijft dan wel onbevredigend is, overweegt de PvdA een verzoek in te dienen om hierover op korte termijn een spoeddebat te organiseren.

 

 
Back To Top