Na de verkiezingen zijn VVD, VoorschotenLokaal, CDA en D66 gestart met het schrijven van een coalitieprogramma dat ergens in juni zal verschijnen. Dan worden ook wethouders benoemd. Rachèl van Hellemondt, PvdA lid van de raadscommissie Mens & Samenleving, steekt haar verbazing niet onder stoelen of banken.

Er wordt zoals gezegd druk geformeerd in Voorschoten. Bij het vormen van de coalitie gaat het volgens de informateur om de poppetjes, want ‘zoveel verschil bestaat er immers niet tussen partijen’. We kennen hier geen links en rechts, aldus de informateur. Of dat een compliment is , of überhaupt klopt, laat ik in het midden. Een brede, stabiele coalitie is zijn advies. Eentje die recht doet aan de verkiezingsuitslag.

De beoogde wethouders zijn bekend: wit, man, waarvan drie van middelbare leeftijd.  Weinig divers. Nu heb ik niets tegen witte mannen, ook niet als ze van middelbare leeftijd zijn, ik heb tenslotte heel fijn campagne gevoerd met twee leuke witte (bijna) middelbare mannen, maar recht doen aan de verkiezingsuitslag doet het niet.

Wat cijfers: in Voorschoten wonen iets meer vrouwen dan mannen. Daarvan hebben er 11.814 bij de gemeenteraadsverkiezingen gestemd. 5.671 stemden (welbewust) op een vrouw terwijl er slechts 1 vrouwelijke lijsttrekkers was en 6 mannelijke. Die ene vrouwelijke lijsttrekker had dan wel weer de meeste stemmen van alle gekozen raadsleden.

Met deze verkiezingsuitslag en de proza van de informateur had ik verwacht dat toch tenminste 1 van 4 kandidaat-wethouders een vrouw zou zijn. Blijkbaar toch te naïef gedacht. Het zijn goede kandidaten hoor, maar ook weer niet van zo’n uitzonderlijke kwaliteit dat geen vrouw aan ze kan tippen. Ik ben niet de scout van de formerende partijen, maar je maakt mij niet wijs dat daar geen geschikte vrouwelijke kandidaat tussen zit. Ik heb er wel een paar gezien. Misschien is het probleem dat vrouwen zich niet zo snel zelf naar voren schuiven, zoals we dat wel zagen bij sommige mannen in ‘de race’ om de ministerposten.

Hopelijk doet goed voorbeeld volgen, ‘politiek is namelijk te belangrijk om alleen aan mannen over te laten’, aldus oud-minister Els Borst van D66. Bovendien leverde de KVP (voorloper CDA) de eerste vrouwelijke minister, Marga Klompé en de eerste vrouwelijke staatsecretaris, Anna de Waal. Dan moet een wethouder toch ook wel lukken, zou je zeggen. En voor het geval jullie niemand kunnen vinden: ik weet nog wel een bestuursensitieve, verbindende, communicatiefvaardige kandidaat. We kennen hier toch geen links en rechts.

“Eén klein lichtpuntje: we hebben een vrouwelijke burgemeester die niet over zich heen laat lopen. Gelukkig maar.”

 
Back To Top