Op dit moment zijn partijen VVD, Voorschoten Lokaal, CDA en D66 druk bezig met onderhandelen over een coalitieakkoord. Een grote puzzel, waarbij de PvdA veel respect  heeft voor tijd en energie die erin wordt gestoken om een mooi akkoord te realiseren. De PvdA- fractie wil de partijen die onderhandelen graag wijzen op een kans in het huidige belastingsysteem van Voorschoten: de zeer lage onroerend zaak belasting (OZB) voor eigenaren van bedrijfspanden.

De komende jaren staat Voorschoten voor een groot aantal investeringen: bijvoorbeeld de multifunctionele accommodatie (MFA), de nieuwe schoolgebouwen en het zwembad. Grote uitgaven in publieke voorzieningen die noodzakelijk zijn voor ons mooie dorp. Voorschoten heeft meer inkomsten nodig om deze belangrijke plannen te kunnen realiseren.

Zoals bekend is de OZB in Voorschoten voor wooneigenaren een van de hoogste van Nederland. Minder bekend is dat de OZB voor de eigenaren van bedrijfspanden, de zogenaamde ‘niet-woningen’, een van de laagste is. Als we een vergelijking maken met de tarieven in onze regiogemeenten, worden de verschillen snel duidelijk. Waar in Voorschoten een percentage van 0,2296% geldt, is het gemiddelde in de regio 0,4382%. In de ranking van onze regio is eerst volgende gemeente Leiderdorp met een percentage van 0,3405%.[1] Er zijn dus ook gemeenten in onze regio die vele hogere percentages hanteren. Als Voorschoten het percentage van de gemeente Leiderdorp zou overnemen, kan Voorschoten 300.000 euro aan de gemeentebegroting toevoegen. Jaarlijks. Zou Voorschoten stijgen naar het gemiddelde aan OZB in onze regio, dan zou het bijna 600.000 euro kunnen bijschrijven.

Met deze extra, structurele middelen neemt de investeringsruimte van de gemeente enorm toe. Grote investeringen worden immers over een periode van 30 jaar uitgesmeerd. Dat betekent dat elke 100.000 euro extra inkomsten op de begroting, 3 miljoen euro aan investeringsruimte oplevert. Dat zijn serieuze bedragen, die de mogelijke coalitiepartijen niet links mogen laten liggen.

PvdA- fractievoorzitter Arnold Posthuma: ‘We vinden dat de eigenaren van bedrijfspanden in Voorschoten een evenredige bijdragen moeten leveren aan de gemeentelijke voorzieningen, zodat we in de toekomst van ons mooie dorp kunnen investeren. De onderhandelende coalitiepartijen zouden nu de kans moeten grijpen om de toekomst van Voorschoten veilig te stellen. We willen het OZB- percentage voor eigenaren van bedrijfspanden geleidelijk laten toenemen tot aan het gemiddelde percentage in onze regio. Aan het einde van deze collegeperiode moet dit gerealiseerd zijn!’(398 woorden).

 

[1] https://www.instagram.com/p/CawrvPorV4b/?utm_source=ig_web_copy_link

Back To Top