De partijen VVD, Voorschoten Lokaal en CDA hebben de formatie afgerond en gaan de samenwerking de komende vier jaar met elkaar aan. Op maandag 4 juli presenteerden zij het coalitieakkoord met de titel “Voorschoten in verbinding vooruit”. Dit akkoord laat zien waar deze coalitie de komende jaren aan wil werken in Voorschoten.

De partijen hebben ook ieder een kandidaat voor het wethouderschap voorgedragen. Er zijn twee nieuwe beoogd wethouders: Hans van der Elst (Voorschoten Lokaal) en René Zoetemelk (CDA). Zittend wethouder Paul de Bruijn, zal wethouder blijven.

Dicht bij de inwoner
Het belangrijkste vinden de partijen dat Voorschoten dicht bij de inwoner staat. De coalitie gaat de inwoners meer betrekken bij het maken van beleid en realiseren van de opgaven. De focus ligt op  goede dienstverlening aan de inwoners. Inwoners worden bij meer onderwerpen uitgenodigd om actief mee te denken.

Voor deze coalitie zijn 3 pijlers van wezenlijk belang:

  1. Voorschoten blijft een heerlijk woondorp
    Ook in de toekomst blijft Voorschoten een heerlijk florerend woondorp, met betrokken inwoners, ondernemers en verenigingen. Een dorp met een groen karakter, voldoende voorzieningen, (preventieve) zorg en welzijn dichtbij en gezellige centra om onze boodschappen te doen of lokaal een baan te vinden.

  2. Voorschoten heeft meer betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen
    We zetten in op het ontwikkelen van meer betaalbare woningen, met name gericht op jongeren, jonge gezinnen en senioren. De focus ligt dus op jongeren/starters, die graag in Voorschoten blijven wonen. Maar ook bouwen voor senioren om zo actief doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Levensloop bestendig wonen/bouwen vraagt extra aandacht.

  3. Voorschoten is duurzaam en toekomstbestendig
    Om klimaatveranderingen het hoofd te bieden gaan we aan de slag met oplossingen op het gebied van klimaatadaptatie. Duurzaam bouwen is de standaard, we gaan onze rioleringen stap voor stap up-to-date brengen. Ook zorgen we ervoor dat onze inwoners droge voeten houden in de toekomst en gaan daarbij zorgvuldig om met onze omgeving. 

Op donderdag 7 juli vinden algemene beschouwingen plaats over dit coalitieakkoord en worden de beoogde wethouders in een bijzondere gemeenteraadsvergadering geïnstalleerd. De portefeuilleverdeling is te vinden in het coalitieakkoord. Later besluit het college definitief over portefeuilles, het loco-burgemeesterschap en andere taken.

De coalitie kijkt ernaar uit om samen met de inwoners van Voorschoten aan de slag te gaan. 

 
Back To Top