De gemeente Voorschoten is in samenwerking met de schoolbesturen in Voorschoten op 1 september 2022 gestart met de opvang van Oekraïense kinderen in een internationale taalklas. Deze taalklas wordt gehouden in de Kruispuntkerk in Voorschoten. De Oekraïense kinderen in de leeftijd van het basisonderwijs krijgen sindsdien les in hun eigen taal door twee Oekraïense docenten. Ook is begonnen met het geven van Nederlandse lessen door twee NT2 docenten.

Door de problemen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Asielzoekerscentrum (AZC) in Ter Apel, de huidige woningkrapte en de oorlog in Oekraïne, worden veel meer vluchtelingen en statushouders dan gebruikelijk gehuisvest binnen de gemeente Voorschoten en andere gemeenten. De taalklassen in Leiden en omstreken zijn hierdoor al vol. Daarom hebben de schoolbesturen in Voorschoten besloten dat alle Oekraïense kinderen zo spoedig mogelijk primair onderwijs gaan volgen in Voorschoten zelf. De kinderen van statushouders stromen zo snel mogelijk in op één van de acht scholen in Voorschoten. De al aanwezige kleuters worden opgevangen op de basisscholen de Vink en het Kompas.

Verschillend onderwijs

De georganiseerde klassen betreffen basisonderwijs voor Oekraïense leerlingen en kinderen van statushouders in de leeftijd tussen de 6 en 12 jaar. Het onderwijs aan kinderen van nieuwkomers van 12 jaar tot 18 jaar loopt wel vertraging op in de regio. Daarom heeft de gemeente Voorschoten geregeld dat deze Oekraïense kinderen tijdelijk opgevangen worden op de Den Deijlschool in Wassenaar.

 
Back To Top