Mijn naam is Sjoerd van den Dool, 44 jaar, en sinds 2003 woon ik in Voorschoten samen met mijn zonen van 11 en 13 in de wijk Bijdorp. Ik woon hier omdat Voorschoten op de mooiste plek in de randstad ligt, dichtbij alle grote steden is ons dorp een groen rustpunt met gezelligheid en faciliteiten voor alle leeftijden.

Ik zie graag dat Voorschoten zo blijft en daar draag ik ook zelf aan bij. Mijn kinderen en ik voetballen, roeien en hockeyen en ook bij andere verenigingen doe ik actief mee. Als raadslid voor de VVD heb ik mij voornamelijk bezig gehouden met wonen, ruimte en groen en sinds afgelopen mei ben ik fractievoorzitter. Ook ben ik voorzitter geweest van de drie raadscommissies. Naast mijn kinderen en werk in klinisch geneesmiddelenonderzoek vervul ik het raadswerk voor de VVD met plezier en toewijding. En alhoewel het soms qua tijd en impact het niet makkelijk valt, probeer ik open naar iedereen alle voors en tegens bij beslissingen juist te wegen. Ik heb mij zo onder andere ingezet voor de Rijnlandroute, Dobbewijk, Vlietwijk, Duivenvoordecorridor, Beresteijn, duurzaamheid en afvalbeleid en bestuurlijke samenwerking in de regio, en er is nog genoeg uitdaging voor een volgende periode.

Bereikbaarheid
Betere bereikbaarheid los je niet puur en alleen op met meer asfalt. Op de fiets, met het openbaar vervoer en met de auto moet Voorschoten goed bereikbaar blijven, ook als het spitsuur is. Fietsen kan prima gestimuleerd worden door snelle en veilige fietsroutes, ook in de winter, en goede stalling zodat je steeds vaker en verder de fiets pakt. De VVD ziet ook toe op een frequente trein- en busverbinding naar behoefte en plaats om zo de files te kunnen vermijden, maar voor diegene die op de auto zijn aangewezen is nog steeds het Lammenschansplein een drama. Er is geen gelegenheid in de hele regio die ik onbenut laat te pleiten het karrespoor naar de A4 nu eindelijk aan te pakken. Voor de VVD moet het nutteloos wachten en de economische en milieuschade daar nu definitief tot het verleden gaan behoren door een verdubbeling van de infrastructuur en soepele afstelling van de verkeerslichten. Daarbij, de wens om in de regio te bouwen betekent ook eerst een betere infrastructuur. Dat is waar de VVD voor staat, met oog voor het vervoer van de toekomst.

Geluidsscherm en groen
Voor duizenden Voorschotenaren is er helaas permanente geluidsoverlast van de A4, ondanks de belofte vanuit de provincie voor een geluidswal. De VVD spreekt de provincie hier keihard op aan, geen gedraai meer, geen nutteloze vergaderingen en rapporten maar doen en dus realiseren van een adequate geluidswering Voorschoten en het Vlietland.

De woonbeleving in Voorschoten goed houden betekent ook het koesteren van het groen in het dorp. Dat betekent dat we niet elk plekje volbouwen en we stimuleren dat initiatieven vanuit iedereen, en dus met elkaar, over invulling van groene parkjes in de wijken breed zullen steunen en realiseren. Meer vanuit en met u dan voor u, op basis van eigen initiatief en de kracht van vereniging.

Vergunningen en dienstverlening
De vergunning verlenging in Voorschoten duurt vaak nog te lang, is kostbaar en start in veel gevallen vanuit een ‘nee, dat wordt moeilijk’ houding. Dit schrikt af waardoor gewenste ontwikkelingen die potentieel goed zijn voor Voorschoten mogelijk niet eens van de grond komen. De VVD gaat dat aanpakken. Wij buigen de basishouding voor een vergunning om naar ‘Ja, mits’ en zorgen voor een duidelijke begeleiding in het proces waarbij actief mee gekeken wordt naar wat er allemaal mogelijk is binnen het bestaande en hoe eventueel daarbuiten iets te realiseren is in samenspraak met andere belanghebbenden. Wij zorgen dat dit open en transparant gebeurd, van fouten geleerd wordt en vooral dat iedereen op tijd is ingehaakt.

Dat Voorschoten ook financieel op eigen kan staan hebben we samen hard aan gewerkt. Dat besef zetten we in de komende periode door met vernieuwende ideeën, in het slimmer combineren van functies en faciliteiten. Voorschoten blijft het mooiste dorp om in te wonen.

Back To Top