Op 20 juni jl. besprak de raadscommissie Wonen, Ruimte & Groen over het Bestemmingsplan Buitenplaats Beresteyn. Het plan moet ervoor zorgen dat Beresteyn weer in oude glorie wordt hersteld. En dat is hard nodig, want Beresteyn verkeert al jaren in een zeer slechte staat.

Gemeenteraadslid Bart Lavrijsen: “Beresteyn is een van de parels van Voorschoten maar deze parel is de afgelopen jaren erg dof geworden. De gebouwen zijn vervallen, het park is verwaarloosd en het gebied heeft geen passende bestemming meer. Al meer dan een decennium wordt er gesproken over restauratie en herbestemming en in die periode verslechterde de staat van het landgoed. Daarom is de VVD blij dat het huidige college het is gelukt om de herstelwerkzaamheden te starten. Het monumentale hoofdhuis wordt gerenoveerd inclusief een halfverdiepte parkeergarage en aansluiting op de Mozartlaan, het park wordt opgeknapt en de oude, vervallen gebouwtjes op het terrein worden vervangen door gepaste nieuwbouw. Beresteyn krijgt echt weer haar oude allure terug.”

Beresteyn heeft een rijke geschiedenis. In 1833 werd het landgoed aangelegd door Jonkheer Hugo van Beresteyn. Later werd het eigendom van de familie Van Kempen. Daarna vestigde zich het beroemde instituut Wullings zich er en vervolgens is het landgoed in gebruik geweest als seminarie. Lavrijsen: “We zien dat het huidige plan echt met respect voor de cultuurhistorische en ecologische waarde van het landgoed is opgesteld. De ontwikkelaar heeft er bewust voor gekozen om niet het gehele bouwvlak te bebouwen, maar een relatief klein deel wordt bebouwd. Dat past dus prima in het uitgangspunt dat het plangebied is aangemerkt als bijzonder welstandsgebied. Dat zijn gebieden waarbij er extra aandacht moet zijn voor de ruimtelijke kwaliteiten. Wat de VVD betreft wordt er met dit plan echt een kwaliteitsplan voor het landgoed Beresteyn geleverd.”

De VVD heeft echter ook kritische punten gehad, immers twee keer eerder is dit plan mede op ons verzoek noodzakelijk teruggestuurd ter heroverweging. Lavrijsen: “Naast deze raads bemoeienissen heeft een zeer uitgebreid participatietraject met dit plan meegelopen. Hierbij zijn er met omwonenden diverse gesprekken gevoerd waarin de verschillende varianten van het plan zijn besproken, wat al dan niet tot verbeteringen heeft geleid. De VVD vindt dit een vanzelfsprekende een goede zaak, al constateren wij dat er toch voortdurend sprake kon zijn van uiteenlopende percepties en miscommunicaties tussen de participanten, ontwikkelaar en gemeente. Dit moet in de toekomst echt beter, daar zal de VVD de komende participatienota dan ook kritisch op beoordelen. Overigens denken wij wel dat het uiteindelijke voorstel Beresteyn de wensen van de omwonenden voldoende benadert.”

Op Beresteyn worden zorgeenheden en woonappartementen gerealiseerd. Het park wordt gerenoveerd en zal overdag publiekelijk toegankelijk zijn.

Back To Top