Slechts een week na de redding van zwembad Het Wedde is ook een volgend verkiezingspunt van GroenLinks een stap dichterbij gekomen: De nota burgerparticipatie is aangenomen waarmee de gemeente inwoners betrekt bij haar beleid. Inwoners krijgen nu meer mogelijkheden en ruimte om met de gemeente mee te denken over nieuw beleid en de uitvoering ervan.

Vlak voordat de zomervakantie ook voor de gemeenteraad begint, is het voorstel om de burger beter en actiever te betrekken bij het beleid en de uitvoering in Voorschoten met ruime meerderheid  aangenomen. In een eerdere bespreking (in de commissie B&B) waren er links en rechts wat kritiekpunten benoemd door verschillende partijen en door insprekende bewoners. GroenLinks is zeer tevreden dat het College het door GroenLinks aangekaarte gemis van pilots om de burgerparticipatie goed te leren gebruiken, heeft toegevoegd aan het raadsvoorstel.  Ook het bezwaar van GroenLinks om niet nu al een uitbreiding van de ambtelijke capaciteit voor dit doel vast te leggen is overgenomen. “Juist door het gebruik van pilots kunnen we leren hoe we burgerparticipatie moeten toepassen. Dan zullen we ook zien wat dit betekent voor de uitbreiding van het ambtelijk apparaat.”, aldus GroenLinks raadslid Paul 't Lam over het raadsvoorstel burgerparticipatie.

De nota burgerparticipatie die dit allemaal verwoordt is een goed startpunt om aan de slag te gaan. Er is financiële ruimte gevonden om burgerparticipatie een betere kans te geven. Ook zijn er kaders voor betere burgerparticipatie aangebracht, maar deze zijn niet in beton gegoten. Een bestaand voorstel van een groep Voorschotenaren, die al een set van spelregels voor burgerparticipatie heeft opgesteld, kan nu meegenomen worden bij het participatiebeleid van de gemeente. Zowel het beleid van de gemeente zelf, als initiatieven van inwoners van Voorschoten, kunnen door inwoners van Voorschoten mede worden beoordeeld en aangepast.

Om deze betrokkenheid verder te stimuleren is er een motie opgesteld om een taskforce van bewoners en de gemeente te introduceren die adviseert over mogelijke pilots rond participatie en hier richting aan geeft. Deze motie doet recht aan de betrokkenheid van diverse groeperingen in Voorschoten en zorgt er voor dat inwoners ook praktisch en zichtbaar mee kunnen doen. Het College steunt deze motie van harte en GroenLinks is heel tevreden dat ook een ruime meerderheid van de gemeenteraad dit voorstel heeft aangenomen.

 
Back To Top