Zaterdag 21 september heeft GroenLinks Voorschoten op World Cleanup Day met leden en sympathisanten weer een opruimactie gehouden, deze keer bij station De Vink en de nabije omgeving. Mede door deze opruimactie heeft de fractie van GroenLinks gemerkt dat het zwerfafval probleem in Voorschoten nog steeds nadrukkelijk aanwezig is.

Op weg naar station De Vink zagen we op meer plekken dat mensen bezig waren met het opruimen van delen van Voorschoten. Oppervlakkig leek De Vink en de parkeerplaats aardig schoon te zijn, maar zodra we iets verder in de bosjes keken of bij het overige groen kwamen,  bleek er heel veel zwerfafval aanwezig te zijn. Herkenbaar was ook dat het zwerfafval er al een lange tijd lag, het plastic viel vaak al uit elkaar. In de wijk achter De Vink was de oogst rondom de Zeven Provinciën gerust stevig te noemen. Vooral bij het groen rondom de parkeerplaatsen was heel veel zwerfafval te vinden, en ook hier lag dat er al een hele tijd.

Mede door deze zwerfafval opruimactie heeft de GroenLinks fractie gemerkt dat het zwerfafval nog in ruime mate te vinden Is op de straten van Voorschoten en vooral ook in de heggen en bosjes. Statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes zou een grote verbetering zijn, maar dat is landelijk beleid, dat kan Voorschoten niet zelf regelen. Wij kunnen wel proberen te regelen dat inwoners hun plastic afval goed kwijt kunnen. Op de korte termijn zijn extra plastic containers dan ook heel gewenst, in combinatie met het vaker legen van die containers.

Deelnemers aan de opruimactie zagen dat de plastic afvalcontainer aan de Leidse kant van station De Vink is afgesloten, terwijl er in Voorschoten zeker behoefte is aan meer afvalcontainers. Raadslid Paul ‘t Lam merkt hierover op: “Het zou goed zijn als die container in Voorschoten geplaatst zou kunnen worden, zodat er een extra plek komt waar het plastic afval afgegeven kan worden. Wij zullen het College vragen te onderzoeken of dit mogelijk zou zijn.” In de toekomst is het volgens GroenLinks verstandig om naar een situatie te gaan waarbij het plastic afval juist opgehaald wordt bij de inwoners thuis, terwijl het restafval dan door bewoners zelf weggebracht moet worden of opgehaald tegen betaling (diftar). Onder het mom van de vervuiler betaalt, stimuleren we zo het scheiden hergebruik van afval.

 
Back To Top