De gemeenteraad bespreekt op 5 maart een voorstel om een tandje bij te zetten op de uitvoering van een aantal lopende projecten, rond onder andere woningbouw en de energietransitie. Hiervoor is in de begroting al een eenmalig bedrag vrijgemaakt, maar nu ligt er een voorstel voor de verdeling van dit bedrag. Wat GroenLinks betreft is het belangrijk dat deze versnelling er komt.

De afgelopen tijd heeft de gemeente veel tijd gestoken in het oppakken van een aantal onderwerpen die in het verleden zijn blijven liggen. Dat is een goede zaak, maar het is belangrijk dat de inwoners van Voorschoten hier ook de concrete resultaten van gaan zien. Natuurlijk kan zorgvuldige uitvoering soms enige tijd vragen, maar er zijn projecten waar de hoeveelheid werk het probleem is.

Het college stelt nu voor een aantal van dergelijke projecten externe capaciteit in te huren om de uitvoering te versnellen. Bijvoorbeeld om de participatie van omwonenden bij de bouw van nieuwe woningen efficiƫnt te laten verlopen en daarmee sneller van start te kunnen gaan. Of het verkennen van de beste mogelijkheden voor de verdere integratie van het sociaal domein met ons partnergemeenten in de Leidse Regio. Tenslotte wordt voorgesteld om extra capaciteit in te zetten voor het concreet maken van de plannen voor de energietransitie en de rol van Voorschoten daarin.
GroenLinks vindt het belangrijk dat vooruitgang op onderwerpen als deze ook snel tastbaar gaat worden voor de inwoners van Voorschoten, ook omdat dit vervolgens capaciteit vrijmaakt om andere uitdagingen op te pakken. Natuurlijk zijn hier kosten aan verbonden, maar deze zijn al verwerkt in de sluitende begroting en GroenLinks ziet deze als een verstandige investering in de toekomst van ons dorp.

Back To Top