Voorschoten - (persbericht) Alles op alles zetten op dat het zwembad Wedde open blijft. Die teneur klonk duidelijk door in de bijdrage van Rene Zoetemelk namens de CDA-fractie tijdens de Algemene Beschouwingen over de Programmabegroting 2018-2021.


Op een kritische vraag van Zoetemelk in de commissievergadering had wethouder Binnendijk de letterlijke tekst in de begroting 2018, waar gesproken wordt over het sluiten van het zwembad het Wedde al eerder genuanceerd. De CDA-fractie kijkt hier namelijk beslist anders tegen aan. Zo verwoordde Rene Zoetemelk namens de CDA-fractie in zijn algemene beschouwing. “ Stel je voor dat na 2021het zwembadgebouw leeg staat. Dat is kapitaalvernietiging en het betekent ook nog eens banenverlies. Het Wedde verdient beter! Het is voor het CDA niet de vraag óf het zwembad blijft bestaan maar hoe het blijft bestaan. In Oegstgeest is het zwembad ondanks de grote financiële problemen toch opengebleven. Daar hebben ze de krachten gebundeld waardoor een warm bad is ontstaan voor frisse denkers die gezorgd hebben voor het behoud van het zwembad in een andere vorm met een lagere bijdrage van de gemeente”.

Het CDA en andere partijen stellen daarom voor, en Zoetemelk verwoordde dat zo tijdens de recente begrotingsbehandeling 2018, een Taskforce van deskundigen van buiten de politiek in te stellen. Een taakgroep van deskundigen die alternatieven gaat onderzoeken zodat dat kinderen kunnen blijven schoolzwemmen in Voorschoten. En jongeren en ouderen recreatief zwemmen. Het zwembad heeft daarnaast inmiddels een belangrijke ontmoetings- en verenigingsfunctie. En niet vergeten mag worden dat nabij het zwembad terrein ook talloze golfers actief zijn. Het College heeft deze suggestie voor een taakgroep, overgenomen en stelt een budget van 40.000 euro beschikbaar om snel aan de slag te gaan.

Het CDA Raadslid Cees Bremmer die het Wedde bijna dagelijks bezoekt is ervan overtuigd
dat in samenspraak met College, deskundigen van buiten, de zeer betrokken medewerkers van het Wedde zelf en met burgerparticipatie het mogelijk moet zijn het Wedde open te houden. Hij durft op het behoud van het Wedde wel een ‘symbolische’ weddenschap aan.

Overigens, het gaat de CDA-fractie bij het behoud van voorzieningen om méér dan het zwembad. Maar het behoud van het Wedde staat voor het CDA symbool voor herstel. Daarom is een motie door de raad aangenomen waarin een structureel bedrag wordt gereserveerd voor de toekomst van voorzieningen in het algemeen en het zwembad in het bijzonder.”

 

 
Back To Top