Het nieuwe provinciebestuur van Zuid-Holland is bekend. De komende vier jaar zetten CDA, VVD, ChristenUnie en SGP, GroenLinks en PvdA zich in om Zuid-Holland beter te maken. “Elke dag beter”, zo luidt de titel van het coalitieakkoord. Het CDA is verheugd met het resultaat van de onderhandelingen.

Zuid-Holland is een veelzijdige provincie. Met ruim 3,5 inwoners is het de drukst bevolkte provincie in ons land, kent veel bedrijvigheid en tegelijkertijd veel groene gebieden. Innovatieve oplossingen zijn nodig om de gezonde leefomgeving en de economische dynamiek in balans te krijgen. De nieuwe coalitie gaat zich dan ook vooral daarop inzetten. Meer geld voor betaalbare woningen om het groeiend aantal inwoners te huisvesten, alle gebieden goed bereikbaar met de auto, fiets of openbaar vervoer, meer banen in de innovatieve sectoren en inzetten op duurzame energievoorzieningen die voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn.

“Wij zijn als CDA blij dat veel van onze speerpunten terugkomen in het coalitieakkoord,” aldus CDA-fractievoorzitter Adri Bom-Lemstra. “Denk aan het inzetten op betaalbare energie voor iedereen, extra geld voor het versnellen van de woningbouw, cultureel erfgoed, maar tegelijkertijd ook aan het stimuleren van de economie.”

Het CDA is bovendien trots dat er in het coalitieakkoord geld is vrijgemaakt voor de uitvoering van de Human Capital agenda. “Kennis en kunde zijn van levensbelang voor de Zuid Hollandse economie,” zo legt Bom-Lemstra uit. “Maar onder invloed van bijvoorbeeld de digitalisering en energietransitie verandert het werk. Om te zorgen dat er voldoende gekwalificeerde werknemers zijn en blijven, willen we inzetten op een leven lang ontwikkelen.”

Adri Bom-Lemstra zal na de installatie van Gedeputeerde Staten als gedeputeerde aan de slag gaan. In haar portefeuille komt onder andere economie (innovatie en Greenports), toezicht & handhaving, landbouw en bodem. “Ook heb ik de portefeuille Gezond & Veilig gekregen. Dit is een apart hoofdstuk geworden in het akkoord en belangrijk dat daar de komende vier jaar op wordt ingezet,” aldus Bom-Lemstra. “Het gaat dan om de veilige en gezonde leefomgeving, dus het heeft veel raakvlakken met klimaatadaptatie, sport en milieu en is een belangrijk thema in de omgevingswet.”

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten wordt woensdag 4 september geïnstalleerd.

Back To Top