Voorschoten is een veilig dorp en dat moet zo blijven. Natuurlijk spelen onze partners zoals politie, brandweer en de ambulancedienst een grote rol, maar zij kunnen dit niet alleen. De gemeente moet haar rol als regisseur waar blijven maken. Zij is verantwoordelijk om alle partijen te binden en open te staan voor voorstellen vanuit onze inwoners. Van onze partners verwachten wij waakzaamheid, dienstbaarheid en professionaliteit. In ieder geval blijven wij pleiten voor 5 wijkagenten waar ons dorp volgens het inrichtingsplan van de nationale politie recht op heeft. Ook willen wij een betere aansturing van onze Boa’s, zodat ook de kleine ergernissen aangepakt worden.

Maar ONS Voorschoten vindt ook dat niet alleen de overheidsinstanties in ons dorp verantwoordelijk zijn voor de veiligheid. Onze partners hebben de inwoners hard nodig om informatie aan te reiken om het veilig te kunnen houden. U kunt namelijk zelf ook veel doen aan veiligheid. Dat kan bijvoorbeeld door WhatsApp groepen, buurtpreventie en inwoners die bereid zijn om zich aan te melden bij HartveiligWonen en HartslagNu, want daarmee kan het verschil echt gemaakt worden als iedere seconde telt. Heeft u zelf goede ideeën om de veiligheid van ons dorp in stand te houden of nog beter te maken, dan horen wij ze graag en gaan hier met u over in gesprek.

Komt u naar ONS inloopspreekuur op 21 februari tussen 19.30 en 21.00 uur in de openbare bibliotheek, Wijngaardenlaan 4?

Dit wil ONS Voorschoten:

  • 5 Wijkagenten in plaats van de huidige 3
  • Meer zichtbare Boa’s op straat
  • Buurtpreventie en WhatsApp groepen
  • Bevorderen toepassing Politiekeurmerk Veilig Wonen
  • Burgers aanspreken op overhangend groen en hoge bosschages
  • Goede verlichting op straat
 
Back To Top