Sinds eind oktober is het fietsverbod in de Schoolstraat ingevoerd. De gemeenteraad had daartoe al in juli 2018 besloten.  Dat was overigens niet met instemming van de fractie van ONS Voorschoten. Wij waren voorstander om als proef alleen op zaterdagen tussen 11:00 en 16:00 uur en tijdens evenementen fietsen in de Schoolstraat niet toe te staan.

Uiteindelijk heeft onze fractie in de raadsvergadering van juli 2018 wel van het college de toezegging gekregen dat er een jaar na invoer een  evaluatie  zal plaatsvinden van het fietsverbod.  Nu is dus aan de orde: die evaluatie voor eind 2020 op de agenda zetten. En van tevoren met elkaar in overleg gaan: hoe zal die evaluatie worden ingericht, wie gaan betrokken worden. En hoe zal de uitkomst worden vastgesteld.

Wij denken dat je terughoudend moet zijn om besluiten die door de raad zijn genomen zondermeer te heroverwegen met als optie dat je een besluit bijstelt of mogelijk zelfs terugdraait. Zoals een fractie zich op een gegeven moment ook zal moeten kunnen neerleggen bij een door de meerderheid van de raad genomen besluit. In geval van het fietsverbod in de Schoolstraat ligt dat toch anders. De belangen van betrokkenen lopen ver uiteen.  Hoe zo’n verbod uiteindelijk ervaren wordt: dat weet je pas als je er een tijd mee te maken hebt gehad. Juist daarom is er besloten om dit fietsverbod te evalueren. De reacties die wij tot nu toe krijgen zijn gemengd.  De bijgaande foto lijkt te illustreren dat er best wel periodes zijn tijdens winkel openingsuren dat fietsen in de Schoolstraat niet direct een risico met zich meebrengt voor voetgangers.  

Verder valt het op dat veel automobilisten nog moeten wennen aan de veranderingen m.b.t eenrichtingsverkeer in de Voorstraat: er wordt nu regelmatig tegen de toegestane richting in gereden. Het gaat vast niet om onwil, het heeft wat tijd nodig om er routine van te maken.

 
Back To Top