De gemeenteraad heeft een heftige discussie gevoerd over de begroting 2021. Het goede nieuws: meer geld voor energietransitie & duurzaamheid. Ook positief is dat wethouder Spil  met een concreet plan moet komen om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Het slechte nieuws: het college weigert met steun van GroenLinks, D66 en VVD geld uit te trekken voor sociale gevolgen van Corona. Slecht nieuws is ook dat het college tegen de Voorschotense gemeenschap zegt dat volgend jaar 1.1 miljoen over is, terwijl dat  onjuist is.

De afgelopen maanden bleek dat er te weinig geld is voor energietransitie & duurzaamheid. Initiatieven komen daardoor in de ijskast terecht. Daarom heeft op initiatief van de PvdA de voltallige oppositie voorgesteld hiervoor geld vrij te maken. Later bleek dat ook GroenLinks en D66 meer aandacht voor duurzaamheid willen. Samen hebben we gezorgd voor ruimte voor initiatieven. Goed nieuws!

Corona raakt veel mensen. Deskundigen zeggen dat hoe langer de epidemie duurt, hoe groter de sociale gevolgen zijn. Meer werkloosheid, een groter beroep op de bijstand en de schuldhulpverlening, voedselbanken die leger worden enzovoorts. Daarom wil de PvdA, gesteund door de hele oppositie, hiervoor geld reserveren. Het college zegt dat hij de vinger aan de pols houdt. Dat klinkt mooi, maar zonder geld is extra ondersteuning moeilijk. Maar het college weigert en ook de coalitie steunt het voorstel van de oppositie niet. Slecht nieuws!

De kwaliteit van het oppervlaktewater in Voorschoten is slecht. Dat weten we al jaren, maar er gebeurt weinig.  Wij hebben samen met andere partijen de wethouder gevraagd om een concreet plan met maatregelen om deze kwaliteit te verbeteren. De wethouder heeft dit beloofd. Goed Nieuws!

In kranten zegt de wethouder dat de begroting sluitend is met een overschot van 1 miljoen. Onwaar! Soms neemt de wethouder uitgaven niet in de begroting op. Het cultureel centrum blijft bijvoorbeeld nog een jaar open maar in de begroting staat nog geen cent. Ook worden uitgaven veel lager begroot dan realistisch is. In 2020 verwacht het college dat 8.3 miljoen noodzakelijk is voor jeugdhulp en WMO. Maar in de begroting 2021 staat een bedrag van 7.3 miljoen.  Terwijl we weten dat de kosten eerder zullen toe- dan afnemen. Hoe kan dat?

Het college is hierop stevig door de oppositie aangesproken, maar blijft zeggen dat de begroting sluitend is. Ernstig is dat het college vasthoudt aan een werkwijze die elk jaar leidt tot onbetrouwbare begrotingen. Slecht nieuws!

Daarom heeft de PvdA tegen deze begroting gestemd.

 
Back To Top