Burgemeester Aptroot neemt het jaarrapport van de Alliantie Burgers Voorschoten in ontvangst

De Alliantie Burgers Voorschoten (ABV) maakte op 14 mei kennis met waarnemend burgemeester Charlie Aptroot. Rob van Engelenburg van de ABV overhandigde daarbij een jaarrapport over de activiteiten van het ABV in het afgelopen jaar. De alliantie is opgericht om de belangen van burgers en burgerparticipatie te bevorderen.

Op basis van de ervaringen van het afgelopen jaar heeft de alliantie een aantal aanbevelingen voor de gemeente opgesteld. Burgemeester Aptroot: ‘Het is goed om te zien dat inwoners zich actief inzetten om de burgerparticipatie in Voorschoten naar een hoger niveau te tillen. Wanneer meer mensen ernaar kijken, krijg je betere besluiten. Ik neem de input van de ABV dan ook graag ter harte bij als we straks aan de slag gaan met de Taskforce Burgerparticipatie.’

Binnenkort wordt, onder leiding van de burgemeester, een taskforce opgericht. De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de Nota Burgerparticipatie gevraagd om deze taskforce. De Taskforce Burgerparticipatie zal bestaan uit bestuurders, ambtenaren en inwoners. Gezamenlijk gaan zij bekijken hoe burgerparticipatie het best vorm kan krijgen. De taskforce gaat daarvoor een aantal pilots opzetten voor uiteenlopende onderwerpen. Welke dat zijn, wordt met de taskforce bepaald.

 
Back To Top