De VVD-fractie heeft als grootste fractie voorgesteld de informatiefase door een informateur te laten begeleiden. Na overleg met de andere lijsttrekkers is de heer Arjen Verkaik hiervoor aangesteld.

De heer Verkaik verkent komende tijd als informateur de mogelijkheden voor de vorming van een college in Voorschoten. Verkaik is zelfstandig adviseur op het terrein van arbeidsmarktbeleid. Hij was tot 2018 twaalf jaar wethouder in de gemeente Velsen, waar hij ook woont. In zijn jonge jaren, tot de tweede klas van de lagere school, woonde hij in Voorschoten.

De informateur heeft de opdracht om met alle fracties in gesprek te gaan over mogelijkheden voor een brede coalitie teneinde bij te dragen aan een stabiel bestuur. De uitkomst van deze verkenning zal hij met een advies aan de gemeenteraad voorleggen. Op dat moment wordt de stand van zaken ook weer publiek gedeeld.

 
Back To Top